söndag 22 november 2015

Svenska folket bekymrat över klimatfrågan #bytenergi


Forskarna har stöd i tesen om att vi människor påverkar klimatet i negativ riktning. Sveriges Television har i en undersökning visat att en majoritet av svenskarna inte bara stödjer IPCC:s arbete, man tror även att situationen är värre. Detta borde ge de svenska politikerna stöd i det viktiga arbetet på COP21 i Paris inom kort. En nyckelfråga är hur man kommer se på energieffektivisering med de idag låga energikostnaderna, hur gör man det mer lönsamt att investera i energieffektivisering, "the fifth fuel", en annan nyckelfråga är hur man kan underlätta för egen produktion, mikroproduktion.
Positivt är att det råder en samsyn om att det är handling som gäller, inte fagra ord! Läs mer i länken nedan.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-litar-pa-klimatforskarnas-larm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar