söndag 22 november 2015

Svenska folket bekymrat över klimatfrågan #bytenergi


Forskarna har stöd i tesen om att vi människor påverkar klimatet i negativ riktning. Sveriges Television har i en undersökning visat att en majoritet av svenskarna inte bara stödjer IPCC:s arbete, man tror även att situationen är värre. Detta borde ge de svenska politikerna stöd i det viktiga arbetet på COP21 i Paris inom kort. En nyckelfråga är hur man kommer se på energieffektivisering med de idag låga energikostnaderna, hur gör man det mer lönsamt att investera i energieffektivisering, "the fifth fuel", en annan nyckelfråga är hur man kan underlätta för egen produktion, mikroproduktion.
Positivt är att det råder en samsyn om att det är handling som gäller, inte fagra ord! Läs mer i länken nedan.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-litar-pa-klimatforskarnas-larm

onsdag 4 mars 2015

Ny europeisk uppförandekod för energitjänster

Vi hör dagligen rapporter om att energieffektiviseringen i Sverige och i andra länder går för långsamt för att vi ska kunna möta klimatutmaningarna.
I dagarna lanserades en uppförandekod för energitjänster. Syftet är att stärka effektiviteten, professionalismen och transparansen, men också att underlätta för strukturerade energieffektiviseringar.

Nu lanseras en europeisk uppförandekod för energitjänsten avtal om energiprestanda. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.


Mer information om uppförandekoden finns på Transparense hemsida, eller på Energieffektiviseringsföretagens hemsida: http://www.eef.se/energitjanster/ 

tisdag 7 januari 2014

Vad innebär förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader? | Naturskyddsföreningen

Ett litet tips så här i början av året...

Boverket och Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Det är nu på remiss fram till den 31 januari. Med anledning av den korta remisstiden anordnar Naturskyddsföreningen ett frukostseminarium för att diskutera förslaget samt belysa hur det går att åstadkomma lönsamma energieffektiviserande renoveringar.

Se länk nedan för anmälan!

Frukostseminarium: Vad innebär förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader? | Naturskyddsföreningen

onsdag 16 oktober 2013

Effektivitet i kommunikation

Det var längesedan undertecknad bloggade. Det är stor skillnad mellan tempot i att skriva inlägg kontra det korta snabba flödet i Twitter, där det mesta jobbrelaterade  numera  hamnar, (tex flöde här till höger)
Tangentbordet på en I-Pad bjuder ej heller in till längre texter.

I den dagliga screeningen i den så kallade sociala webben dyker det då och då dock upp några guldkorn som förtjänar några extra tangentnedslag. Gamla kompisen Mårten Mårre Skånman, okrönt monark och pionjär inom content marketing, i brist på andra ord, innan user generation, colloboration, content sharing, digital communication och andra modeord dök upp och också hann bli omoderna.
Det talades om interaktivitet och Web 2.0 redan 2004 när undertecknad arbetade som global webmaster på ett större företag, sedan dess har det gått framåt med expotentiell utveckling.

I IDG:s Loggenbloggen har han berättat hur en vecka på jobbet ser ut, mycket läsvärt.
Han tar bland annat upp hanteringen av varumärket kräver en helhetssyn, värdet av "live the brand", att verkligen kunna stå för all kommunikation i alla kanaler.
Alltför många industriföretag av den gamla skolan har olika avdelningar som ej har en samsyn kring kommunikationen.
Kunderna/partners/personer bryr sig inte om om det är webbavdelning, marknad, support, sälj, personalavdelning eller andra man har kontakt med, det är närvaro som gäller....och snabb tillgång till relevant innehåll, innehåll med personlighet;  Många tankeställare i Mårtens text.
En del kallar det han skriver om en genomtänkt multikanalstrategi.

Ur övriga flödet en välkommen nyhet: Musikikonen Neneh Cherry kommer ut med nytt material, och gästspel av Robyn. Det kan bli hur bra hur som helst. Se länk här.

Nästa blogginlägg kommer att bli mer inriktat på det jag brinner för, dvs teknik och effektivitet, klokare användning av energi, den bästa gigawattimmen är som bekant den som man aldrig gör av med.

Så länge, kika gärna in på bloggar inom Energy Management och effektivitet här.onsdag 22 maj 2013

lördag 18 maj 2013

#EurovisionSongContest #Malmö in a #sustainable and #energyeffective arena thanks to #schneiderelectric


Eurovision song contest is a critical event that requires state of the art technology.
Malmö Arena was able to reduce its budgeted energy consumption by 40 percent with the help of a integrated system solution. Property operation has also been made more efficient – just one person can manage and monitor systems for heating, ventilation, fire and security from a laptop.
See more information here.

Schneider Electric has delivered the main iBMS (intelligent Building System) system for the property and also integrated the various subsidiary systems. This has given Malmö Arena control over all the property systems in one and the same interface.
For more information of the arena, please see this link
For information in Swedish, please see heretorsdag 11 april 2013

Varje kvadratmeter som inte är energieffektiviserad är ett slöseri med skattebetalarnas pengar.


Schneider Electric har i rapporten Energiindikatorn kartlagt hur Sveriges kommuner och företag ser på olika dimensioner av energihantering. Rapporten visar att Sveriges kommuner tyvärr släpar efter de privata företagen på så gott som alla områden inom energieffektivisering. Ambitionerna är lägre, de konkreta åtgärderna färre och uppföljningen av resultaten mer bristfällig. Detta går tvärtemot regeringens ambition att den offentliga sektorn ska leda energieffektiviseringen av Sverige.

Mer info här

torsdag 28 februari 2013

Lördag 23 Mars släcker vi igen - Earth Hour 2013 Official Video

Man ska inte underskatta vikten av symbolhandlingar, lördag den 23 Mars är det earth hour.
Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en signal till världens beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.
I sammanhanget kan man påminna om att det inte räcker med att släcka lampan en timma under Earth Hour, då det enbart i Sverige finns en effektiviseringspotential på 38 TWh...

söndag 3 februari 2013

Effektiv, men ändå säker vård

Dagens sjukvård har stora krav på effektiva patientflöden, låg energiförbrukning och kostnadseffektivitet. Likväl kan man inte göra avkall på patientsäkerheten. Vårdskador motsvarar en stor utgiftspost, enligt Vårdförbundet orsakar vårdskador 630 000 extra vårdygn i Sverige. Bilden till höger från Vårdförbundets event i Almedalen 2011.

På global basis, (även i I-länderna) drabbas 1 av 10 patienter av vårdskador enligt WHO.

Inget sjukhus är immunt mot vårdskador, man börjar emellertid i allt högre grad införa nollvision mot vårdskador. 

En del av vårdskadorna kan förebyggas med en intelligent infrastruktur inom sjukhuset.
Boston University School of Public Health har kartlagt skador som kan förebyggas,  se bild nedan.
En viktig del av att förebygga vårdskador inom operationssalar är den kritiska kraftförsörjningen och hur lätt det är för OP-personal med snabb och effektiv tillgång till information kring fysiska parametrar såsom övertryck, tillgång till medicinska gaser mm. Det gäller ibland att minska ställtiden mellan operationer för att få en så effektiv och riskfri vård som möjligt. Informationen skall även sparas för ökad spårbarhet och lärande.

Se film nedan hur det konkret kan se ut.


Ett annat exempel på hur en samverkande intelligent infrastruktur kan motverka vårdskador och skydda liv vid en brand visas i bilden nedan. Alltifrån belysning till ventilation och passagesystem bör samverka för patienter och medarbetares bästa.
För en mer utförlig beskrivning av hur vårdskador kan förebyggas, se gärna det engelska blogginlägget från min kollega här


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 22 december 2012

Så kan energismarta kommuner spara tre miljarder - Miljöaktuellt

Energiförbrukningen i det svenska offentliga fastighetsbeståndet måste minska. Detta försvåras av att kommuner och landsting, trots ett klart uppdrag från Regeringen, har för lågt satta mål. I praktiken innebär det att glappet mellan den potential det offentliga Sverige ser, och deras ambitioner, kostar Sverige och svenska skattebetalare enorma belopp varje år.  Läs mer i Miljöaktuellt, länken nedan

Debatt:Så kan energismarta kommuner spara tre miljarder? - Miljöaktuellt


fredag 30 november 2012

Dohakör - sjunger staterna med i COP18sången?

Intressant inlägg av Connie Hedegaard gällande förväntningarna på Doha 2012.


Förväntningarna på detta möte verkar vara lågt ställda generellt, så det vore inspirerande med en mer konkret output från detta möte än från Cop 15 i CPH, Bali mfl.

Connie säger: ..." January 2013 Europe will start to implement the 2nd commitment period...."
Vad innebär detta statement för de enskilda medlemsländerna och deras parlament? Tiden är knapp, och vi har redan sett rapporter på ökad avsmältning på Antarktis och Grönland, se klipp från SVT här eller i klipp nedan. Det är viktigt att detta möte inte sker i det tysta, medibevakningen hitills har varit tämligen svag.tisdag 25 september 2012

Cleanmed i Malmö

Imorgon onsdag startar Cleanmed Europe. Vi har redan tjuvstartat med Green Tech Visits på Malmö och Kristianstad lasarett. Stimulerande med en stor internationell samling beslutsfattare inom hållbar sjukvård samlade i Malmö. Uppdateringar följer....

fredag 7 september 2012

fredag 24 augusti 2012

Schneider Electric | SmartCities for a Sustainable World

Ökad effektivitet och hållbarhet för städer är högintressant, då man förutspår att 70% av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2050.....


Schneider Electric | Telvent | SmartCities for a Sustainable World

torsdag 23 augusti 2012

Från och med idag lever vi på lånade resurser

Idag infaller Earth Overshoot Day. Det innebär att vi resten av året lever på lånade resurser i form av energi, råvaror och utsläpp, i förhållande till en balanserad budget. 1992 inföll dagen den 21 oktober, resursutnyttjandet och belastningen på vår planet har alltså ökat sedan dess, vilket inte bör komma som en överraskning för någon.....läs mer i länkarna nedan.

Energieffektivisering är ett sätt att minska överuttaget...

Se även bild nedan (lånad från Grist.org) för en jämförelse mellan ländernas uttag. Tilläggas kan att vi enbart har en planet att tillgå...
August 22 is Earth Overshoot Day

Grist

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 28 juni 2012

Bi Drag till Bi ologiska mångfalden

Så här i semestertider kan man kosta på sig en göteborgsk ordvits i rubriksättningen.

Biholken är uppe, nu återstår det att se om man kan få några hyresgäster i trädgården
För mer information om biholkar, se naturhistoriska riksmuseet