fredag 22 januari 2010

Hållbar sjukvård

Undertecknad är med i ett mycket intressant projekt gällande hållbar sjukvård, se länk här

Tanken är att samla aktörer i Sverige inom hållbar utveckling riktad mot sjukvården, och paketera, samt exportera know-how till länder där man inte har utvecklat helhetslösningar för vårdsektorn.
Det kan handla om alltifrån metoder för hantering av riskavfall, energieffektiva vårdbyggnader till miljövänliga lösningar för minskning av vårdrelaterade infektioner.
Sustainable Business Hub står bakom projektet med medel från bland andra tillväxtverket.
Daniel Eriksson från Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet är projektledare, och Schneider Electric är med i styrgruppen (se länk för sjukhusrelaterade lösningar)

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Hälsoteknikalliansen samt deltagande företag.
Vi tar i projektet avstamp i projektet Sustainable Hospitals som är det koncept som marknadsförs internationellt inom Exportrådets marknadsföringsplattform, SymbioCity.
Business Region Göteborg och Hälsoteknikalliansen kommer att vara partners i projektet.

Jag kommer senare att återkomma med några av resultaten i bloggen.

Projektet är ett exempel på hur näringsliv och representanter för den offentliga sektorn kan samverka för miljödriven näringslivsutveckling och att finna nya lösningar för en mycket viktig aktör i samhället. Sjukvården står för en icke betydande del av Sveriges miljöpåverkan och man är som bekant även en stor arbetsgivare. Sjukhussektorn står för ca 9% av BNP, i USA är andelen den dubbla, och alla lösningar som kan hjälpa till att effektivisera vården och dess fastigheter leder till syvende och sist till mer resurser för kärnverksamheten, vård av unga och gamla.

Se även artikel i Miljö & Utveckling

Stiftelsen TEM - 1,5 mkr till projekt för export av knowhow inom hållbar sjukvård - MyNewsdesk

1 kommentar: