måndag 21 mars 2011

Schneider Electric - Energislöseriet straffar skattebetalarna - MyNewsdesk

På energitinget idag i Stockholm offentliggjorde Schneider Electric en rapport som pekar på energislöseriet i offentlig sektor.
I Sverige finns 138 Miljoner kvadratmeter offentligt ägda fastigheter.
Med dagens teknik och tillgänglig kompetens skulle 4,9 TWh kunna effektiviseras bort. Detta motsvarar 3,7 Miljarder i dagens energipriser, som skulle kunna användas till fler lärare, sjuksköterskor eller annat som kan tillföras kärnverksamheten.


Schneider Electric - Energislöseriet straffar skattebetalarna - MyNewsdesk