onsdag 4 mars 2015

Ny europeisk uppförandekod för energitjänster

Vi hör dagligen rapporter om att energieffektiviseringen i Sverige och i andra länder går för långsamt för att vi ska kunna möta klimatutmaningarna.
I dagarna lanserades en uppförandekod för energitjänster. Syftet är att stärka effektiviteten, professionalismen och transparansen, men också att underlätta för strukturerade energieffektiviseringar.

Nu lanseras en europeisk uppförandekod för energitjänsten avtal om energiprestanda. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.


Mer information om uppförandekoden finns på Transparense hemsida, eller på Energieffektiviseringsföretagens hemsida: http://www.eef.se/energitjanster/