måndag 31 oktober 2011

Grattis jorden, sju miljarder invånare

I dagarna blir vi sju miljarder invånare på jorden.
Läste i en länk att någon räknat ut att det tar ca 200 år att räkna högt till sju miljarder, en ofattbart hög siffra.

I framtiden kommer befolkningstillväxten ändå inte att vara lika snabb, säger professorn i global hälsa Hans Rosling i en intervju för Dagens Nyheter.

FN:s bedömning är att jordens befolkning kommer att nå 9,3 miljarder år 2050 och 10,1 miljarder år 2100.

Rosling säger att antalet barn som föds per år har varit konstant sedan 1990, cirka 135 miljoner. När barnen slutar öka i antal är det bara en tidsfråga innan befolkningen planar ut på 9-10 miljarder i slutet av århundradet.

Blotta tanken på 10 miljarder människor på jorden år 2100 är svindlande. Tillgången på råvaror, färskvatten, föda och energi kan inte öka nämnvärt, ändrad livsföring och livsvanor kan antas bli nödvändiga.

Om sju miljarder kan upplevas som en svårbegriplig siffra så är de utmaningar mänskligheten har framför sig svåra att förstå.
Till utmaningarna för jorden kan läggas klimatförändringarna och koldioxidbelastningen ,som kommer att påverka mänskligheten på olika sätt.
(Se även folkbildaren Hans Roslings video där han pedagogiskt förklarar populationstillväxt med IKEA-boxar!)

Ett exempel är havsnivåhöjningen som det skrevs om i denna blogg 2009. Enligt dagens Sydsvenskan kommer kustlinjen i Skåne ritas om successivt i takt med att havsnivån höjs. Det är först då klimatförändringarna blir konkreta i form av sjunkande tomtpriser, svårigheter att teckna försäkringar med mera konsekvenserna av vår livsstil som art blir påtagliga.

I denna kontext är det märkligt att inte större krafttag tas emot byggnader som inte är energieffektiva. Fastigheter står för 35-40% av utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser var rekordhöga 2010. Även SMHI´s rapport från sept 2011 ger anledning till funderingar.
Man skriver bland annat:

Forskningen visar att det behövs stora och snabba utsläppsminskningar för att uppnå tvågradersmålet. För att nå ett lägre temperaturmål, till exempel ett 1,5-gradersmål, är de nödvändiga utsläppsminskningarna än mer omfattande.
- För att nå tvågradersmålet med en sannolikhet runt 70 % krävs uppskattningsvis att de globala växthusgasutsläppen minskar i storleksordningen 50‒60 % från år 2000 till 2050, och minskar med nära 100 % till 2100.
- För att nå ett 1,5-gradersmål med en sannolikhet runt 70 % krävs globala nollutsläpp redan runt år 2050.
För att uppnå reellt resultat inom energieffektivisering kan ett steg vara att fastighetsägare och byggherrar sätter sig in i det kommande EU-direktivet om energieffektiva byggnader (Mer info i denna länk), och att man via politiska styrmedel gör det ekonomiskt gynnsamt att investera långsiktigt i energieffektiva byggnader, både vad gäller existerande bestånd såväl som nybyggnation.

Det är lätt att bli nedstämd och drabbas av handlingsförlamning med den stora mängden nedslående rapporter.
Vikten av positiva exempel är enorm, här kommer en favorit i repris, Gotlandshem, som förra året vann pris för energieffektivisering i sitt fastighetsbestånd. Se länk här för en intervju med förvaltningschef. Ett annat exempel som rönt uppmärksamhet på senare tid är Björn Tengberg som vunnit pris som årets energiutmanare.

Kanske hade Einstein rätt?
"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka." Länkar:
Aftonbladet: Nu är vi sju miljarder
Expressen: Sju miljarder
Sydsvenskan: Nu är vi sju miljarder
SVD: Nu blir vi sju miljarder


onsdag 26 oktober 2011

Dagens klimatförändringar är unika i jordens historia - Lunds universitet

Nyligen publicerade professor Svante Björck vid Lunds Universitet en studie i tidskriften Climate Research kring att det inte går att hitta några naturliga förklaringar till dagens klimatförändringar.

Den skrämmande slutsatsen som dras är att det är människans utsläpp av växthusgaser som förorsakar den samtidiga effekten på global nivå.


Läs mer här:
Dagens klimatförändringar är unika i jordens historia - Lunds universitet

Länk Skånska Dagbladet

måndag 17 oktober 2011

Global Green and Healthy Hospitals Network

HealthCareWithoutHarm (HCWO), en organisation med fler än 500 medlemssjukhus i 53 länder har i dagarna lanserat 10 mål mot hållbar sjukvård.

Bland de tio målen finner man transporter, kemikaliehantering, färskvattenhantering och energy management.


Vad gäller energy management skriver man

  • "Implement energy efficiency and clean, renewable energy generation.
  • Reduce fossil fuel energy use as a means to improve and protect public health; foster energy efficiency as well as alternative, renewable energy use with the long-term goal of 100% of energy needs to be supplied by on-site or community renewable energy sources."
För mer information, klicka på länken nedan. Där kan man också ladda ner en detaljerad handlingsplan hur man tänker sig att implementera.
Enligt denna rapport är besparingspotentialen i offentlig sektor i Sverige 3,7 Miljarder kronor, så det finns både vårdkronor och miljö att tjäna...

Länk 10 målGlobal Green and Healthy Hospitals Network

söndag 9 oktober 2011

Humoristisk reklam med en ton av allvar

I dessa tider av ekonomisk nedgång, Steve Jobs alltför tidiga bortgång och dåligt spel av Sverige mot Finland i fotboll kan man behöve dra på smilbanden en aning. Renault lanserar sin elbilssatsning på ett genialt sätt, se video nedan.Gällande Renault kör man med parollen elbilar för alla, se svensk websida här. Inom en inte alltför avlägsen framtid bör man kunna ladda sin bil på lämpliga ställen i vårt avlånga land.
Schneider Electric har en lösning gällande laddning av elbilar som är certifierad "ZE Ready" av Renault , se länk här.


Gällande infrastrukturen kring elbilar pågår det en spännande utveckling som är mer och mer konsumentnära, man undrar om man väljer en elbil vid nästa bilbyte...för några år sedan var det orealistiskt med Spotifyliknande lösningar, och man gick fortfarande och köpte sina plastbitar i skivaffären, man kan undra om ett liknande paradigmskifte kommer ske gällande infrastruktur och drivmedel för transportmedel.
Steve Jobs storhet är odiskutabel för att föra teknik och människor närmare varandra. Vad få har berört i genmälet är Apples roll för att göra musiken tillgänglig via ipod/iphones och div mjukvaror. Man har tagit människors behov av enkel lyssning på musik på allvar. Fler teknikorienterade företag borde lära av den enkla pedagogiken man har använt för att visualisera relativt komplex teknik till Greta 67 år....

Hur gör man då något så komplext som klimathotet och det tilltagande energidilemmat tillgängligt och begripligt i vardagen? Vi vet att behovet av energi kommer att fördubblas till 2050 samtidigt som vi bör halvera våra utsläpp av växthusgaser med hälften för att undvika de värsta klimatscenariorna (heter det så i plural?:-), allt enligt IEA (International Energy Agency's rapporter.

I likhet med Christer i Ljungbergs Blogg tror jag att utvecklingen inte kommer att drivas enbart av offentliga institutioner, utan många företag har insett att det bästa sättet att skaffa sig framtida marknadsandelar och profit är att förändra sig, mot ett mer effektivt och resurssnålt scenario. Enligt IAE bör hälften av CO2 reduktionen från byggnader komma från energieffektiviseringar. Med ett antagande om stigande energipriser kommer de företag som bäst förvaltar energin och ser den som en ändlig råvara bli lönsammast. Se gärna tidigare inlägg kring energieffektivisering här . Ljungberg nämner att tex Skanska driver på utvecklingen av Europeiska direktivet för energieffektiva byggnader. För er som har missat att detta direktivet släpptes 22 Juni i år finns en länk här. Vid en enkel sökning på DN, DI, SVD, Sydsvenskan mfl medier märker man att intresset inte är så stort hos journalisterna...trots att detta borde vara av stort nyhetsvärde...kanske inte i klass med senaste idolutröstningen, men ändå...

Bakgrund

  • Nya beräkningar visar att EU inte kommer att nå målet att minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020
  • Därför förslår EU-kommissionen nu energibesparingsåtgärder för alla sektorer i ekonomin. De ska få EU på rätt väg mot 2020-målet igen. 

Vad direktivet innebär i korthet enligt pressreleasen är
  • Offentliga organ ska köpa energieffektiva byggnader, varor och tjänster och renovera tre procent av sina byggnader varje år för att drastiskt sänka energiförbrukningen.
  • Näringslivet väntas bli mer medvetet om olika sätt att spara energi – storföretagen ska göra energirevisioner vart tredje år.
  • Konsumenterna ska bli bättre på att styra sin energiförbrukning med hjälp av information från sina mätare och räkningar. 
  • Energibolagen ska uppmuntra sina kunder att sänka sin energiförbrukning genom att till exempel ersätta gamla uppvärmningssystem och tilläggsisolera sina bostäder. 


När Europaparlamentet och ministerrådet har antagit direktivförslaget har EU-länderna ett år på sig att införa det i sin lagstiftning.  Slutligen kan man kosta på sig att gratulera sina danska grannar till ett prestigefullt pris "European Energy Service Award 2011" som gick till en dansk kommun, Middelfart. Middelfart är inte ett internationellt gångbart namn.......men har har trots detta fått ett Europeiskt pris för sin energirenovering. Ur juruns motivering:


Partnerskabet mellem Schneider Electric Buildings Denmark og Middelfart Kommune vinder, fordi partnerskabets gennemtænkte forretningsmodel gavner begge parter økonomisk, samtidig med at parterne gennem energirenovering af deres bygninger bidrager til mindre CO2-udledning.
Länkar:
Elbilar och marknad i DN
Steve Jobs Hyllas världen över SVD
Så var matchen Sverige-Finland
Sydsvenskan Sverige Finland

Länkar saknas tråkigt nog till pressklipp om det nya Europeiska energidirektivet. Känner du till att det skrivits om detta, skicka länk till mattias.fredriksson@schneider-electric.com så läggs de upp..