onsdag 25 maj 2011

Hållbar fastighetsutveckling som gynnar miljö såväl som ägare Grattis Gotlandshem till vinsten i ePrize!

– Jag är väldigt glad och stolt över priset, som är ännu ett kvitto på att vi har gjort något speciellt här på Gotland. Det jag tycker är bäst med vårt arbete är att alla är vinnare. Mindre miljöpåverkan, lägre kostnader, effektivare driftarbete och stabilare boendemiljö för våra hyresgäster, säger Göran Palmqvist, förvaltningschef GotlandsHem.

Vikten av positiva exempel är viktigt. Gotlandshem har varit en av pionjärerna i Sverige vad gäller energieffektivisering. I takt med att energipriset höjs blir energieffektivisering en alltmer angelägen fråga för både offentlig och privat sektor.

Potentialen för energieffektivisering i offentlig sektor är stor. 3,7 Miljarder kronor av skattebetalarnas pengar bränns i onödan per år. För att lösa energi och miljödilemmat talar man ibland om energieffektivisering som the fifth fuel, i korthet bör man se energieffektiviseringar som en investering i produktionsresurs istället för en kostnad. Det är få investeringar som är så säkra riskmässigt och som genererar resultat på sista raden år efter år.

I Gotlandshem handlar det om 4,9 Miljoner kr man slipper förlora 2010...dessa är dessutom garanterade av Schneider Electric i en kontraktsform som kallas EPC, energy performance contracting. Läs mer om EPC här.