fredag 30 november 2012

Dohakör - sjunger staterna med i COP18sången?

Intressant inlägg av Connie Hedegaard gällande förväntningarna på Doha 2012.


Förväntningarna på detta möte verkar vara lågt ställda generellt, så det vore inspirerande med en mer konkret output från detta möte än från Cop 15 i CPH, Bali mfl.

Connie säger: ..." January 2013 Europe will start to implement the 2nd commitment period...."
Vad innebär detta statement för de enskilda medlemsländerna och deras parlament? Tiden är knapp, och vi har redan sett rapporter på ökad avsmältning på Antarktis och Grönland, se klipp från SVT här eller i klipp nedan. Det är viktigt att detta möte inte sker i det tysta, medibevakningen hitills har varit tämligen svag.