fredag 24 augusti 2012

Schneider Electric | SmartCities for a Sustainable World

Ökad effektivitet och hållbarhet för städer är högintressant, då man förutspår att 70% av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2050.....


Schneider Electric | Telvent | SmartCities for a Sustainable World

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar