fredag 7 september 2012

Smarta Elnät - Smart Grids Vadådå

Det finns lika många definitioner på smarta elnät som artiklar i ämnet. Artikeln nedan ger en bra sammanfattning.

Smart grid Q&A: Where we're going (and how we'll get there)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar