tisdag 29 november 2011

white paper: Management of electric vehicle fleet charging – Schneider Electric

Bra översikt över infrastrukturen kring elbilar.

Sen är det ju viktigt vad man "tankar" elbilen med, om man använder fossilel är det ju inte så lyckat...

white paper: Management of electric vehicle fleet charging – Schneider Electric

Green Growth: The Nordic WayÄven om förväntningarna inte är så höga i Durban är det inget fel på ambitionerna från de nordiska miljöministrarna...

måndag 31 oktober 2011

Grattis jorden, sju miljarder invånare

I dagarna blir vi sju miljarder invånare på jorden.
Läste i en länk att någon räknat ut att det tar ca 200 år att räkna högt till sju miljarder, en ofattbart hög siffra.

I framtiden kommer befolkningstillväxten ändå inte att vara lika snabb, säger professorn i global hälsa Hans Rosling i en intervju för Dagens Nyheter.

FN:s bedömning är att jordens befolkning kommer att nå 9,3 miljarder år 2050 och 10,1 miljarder år 2100.

Rosling säger att antalet barn som föds per år har varit konstant sedan 1990, cirka 135 miljoner. När barnen slutar öka i antal är det bara en tidsfråga innan befolkningen planar ut på 9-10 miljarder i slutet av århundradet.

Blotta tanken på 10 miljarder människor på jorden år 2100 är svindlande. Tillgången på råvaror, färskvatten, föda och energi kan inte öka nämnvärt, ändrad livsföring och livsvanor kan antas bli nödvändiga.

Om sju miljarder kan upplevas som en svårbegriplig siffra så är de utmaningar mänskligheten har framför sig svåra att förstå.
Till utmaningarna för jorden kan läggas klimatförändringarna och koldioxidbelastningen ,som kommer att påverka mänskligheten på olika sätt.
(Se även folkbildaren Hans Roslings video där han pedagogiskt förklarar populationstillväxt med IKEA-boxar!)

Ett exempel är havsnivåhöjningen som det skrevs om i denna blogg 2009. Enligt dagens Sydsvenskan kommer kustlinjen i Skåne ritas om successivt i takt med att havsnivån höjs. Det är först då klimatförändringarna blir konkreta i form av sjunkande tomtpriser, svårigheter att teckna försäkringar med mera konsekvenserna av vår livsstil som art blir påtagliga.

I denna kontext är det märkligt att inte större krafttag tas emot byggnader som inte är energieffektiva. Fastigheter står för 35-40% av utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser var rekordhöga 2010. Även SMHI´s rapport från sept 2011 ger anledning till funderingar.
Man skriver bland annat:

Forskningen visar att det behövs stora och snabba utsläppsminskningar för att uppnå tvågradersmålet. För att nå ett lägre temperaturmål, till exempel ett 1,5-gradersmål, är de nödvändiga utsläppsminskningarna än mer omfattande.
- För att nå tvågradersmålet med en sannolikhet runt 70 % krävs uppskattningsvis att de globala växthusgasutsläppen minskar i storleksordningen 50‒60 % från år 2000 till 2050, och minskar med nära 100 % till 2100.
- För att nå ett 1,5-gradersmål med en sannolikhet runt 70 % krävs globala nollutsläpp redan runt år 2050.
För att uppnå reellt resultat inom energieffektivisering kan ett steg vara att fastighetsägare och byggherrar sätter sig in i det kommande EU-direktivet om energieffektiva byggnader (Mer info i denna länk), och att man via politiska styrmedel gör det ekonomiskt gynnsamt att investera långsiktigt i energieffektiva byggnader, både vad gäller existerande bestånd såväl som nybyggnation.

Det är lätt att bli nedstämd och drabbas av handlingsförlamning med den stora mängden nedslående rapporter.
Vikten av positiva exempel är enorm, här kommer en favorit i repris, Gotlandshem, som förra året vann pris för energieffektivisering i sitt fastighetsbestånd. Se länk här för en intervju med förvaltningschef. Ett annat exempel som rönt uppmärksamhet på senare tid är Björn Tengberg som vunnit pris som årets energiutmanare.

Kanske hade Einstein rätt?
"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka." Länkar:
Aftonbladet: Nu är vi sju miljarder
Expressen: Sju miljarder
Sydsvenskan: Nu är vi sju miljarder
SVD: Nu blir vi sju miljarder


onsdag 26 oktober 2011

Dagens klimatförändringar är unika i jordens historia - Lunds universitet

Nyligen publicerade professor Svante Björck vid Lunds Universitet en studie i tidskriften Climate Research kring att det inte går att hitta några naturliga förklaringar till dagens klimatförändringar.

Den skrämmande slutsatsen som dras är att det är människans utsläpp av växthusgaser som förorsakar den samtidiga effekten på global nivå.


Läs mer här:
Dagens klimatförändringar är unika i jordens historia - Lunds universitet

Länk Skånska Dagbladet

måndag 17 oktober 2011

Global Green and Healthy Hospitals Network

HealthCareWithoutHarm (HCWO), en organisation med fler än 500 medlemssjukhus i 53 länder har i dagarna lanserat 10 mål mot hållbar sjukvård.

Bland de tio målen finner man transporter, kemikaliehantering, färskvattenhantering och energy management.


Vad gäller energy management skriver man

  • "Implement energy efficiency and clean, renewable energy generation.
  • Reduce fossil fuel energy use as a means to improve and protect public health; foster energy efficiency as well as alternative, renewable energy use with the long-term goal of 100% of energy needs to be supplied by on-site or community renewable energy sources."
För mer information, klicka på länken nedan. Där kan man också ladda ner en detaljerad handlingsplan hur man tänker sig att implementera.
Enligt denna rapport är besparingspotentialen i offentlig sektor i Sverige 3,7 Miljarder kronor, så det finns både vårdkronor och miljö att tjäna...

Länk 10 målGlobal Green and Healthy Hospitals Network

söndag 9 oktober 2011

Humoristisk reklam med en ton av allvar

I dessa tider av ekonomisk nedgång, Steve Jobs alltför tidiga bortgång och dåligt spel av Sverige mot Finland i fotboll kan man behöve dra på smilbanden en aning. Renault lanserar sin elbilssatsning på ett genialt sätt, se video nedan.Gällande Renault kör man med parollen elbilar för alla, se svensk websida här. Inom en inte alltför avlägsen framtid bör man kunna ladda sin bil på lämpliga ställen i vårt avlånga land.
Schneider Electric har en lösning gällande laddning av elbilar som är certifierad "ZE Ready" av Renault , se länk här.


Gällande infrastrukturen kring elbilar pågår det en spännande utveckling som är mer och mer konsumentnära, man undrar om man väljer en elbil vid nästa bilbyte...för några år sedan var det orealistiskt med Spotifyliknande lösningar, och man gick fortfarande och köpte sina plastbitar i skivaffären, man kan undra om ett liknande paradigmskifte kommer ske gällande infrastruktur och drivmedel för transportmedel.
Steve Jobs storhet är odiskutabel för att föra teknik och människor närmare varandra. Vad få har berört i genmälet är Apples roll för att göra musiken tillgänglig via ipod/iphones och div mjukvaror. Man har tagit människors behov av enkel lyssning på musik på allvar. Fler teknikorienterade företag borde lära av den enkla pedagogiken man har använt för att visualisera relativt komplex teknik till Greta 67 år....

Hur gör man då något så komplext som klimathotet och det tilltagande energidilemmat tillgängligt och begripligt i vardagen? Vi vet att behovet av energi kommer att fördubblas till 2050 samtidigt som vi bör halvera våra utsläpp av växthusgaser med hälften för att undvika de värsta klimatscenariorna (heter det så i plural?:-), allt enligt IEA (International Energy Agency's rapporter.

I likhet med Christer i Ljungbergs Blogg tror jag att utvecklingen inte kommer att drivas enbart av offentliga institutioner, utan många företag har insett att det bästa sättet att skaffa sig framtida marknadsandelar och profit är att förändra sig, mot ett mer effektivt och resurssnålt scenario. Enligt IAE bör hälften av CO2 reduktionen från byggnader komma från energieffektiviseringar. Med ett antagande om stigande energipriser kommer de företag som bäst förvaltar energin och ser den som en ändlig råvara bli lönsammast. Se gärna tidigare inlägg kring energieffektivisering här . Ljungberg nämner att tex Skanska driver på utvecklingen av Europeiska direktivet för energieffektiva byggnader. För er som har missat att detta direktivet släpptes 22 Juni i år finns en länk här. Vid en enkel sökning på DN, DI, SVD, Sydsvenskan mfl medier märker man att intresset inte är så stort hos journalisterna...trots att detta borde vara av stort nyhetsvärde...kanske inte i klass med senaste idolutröstningen, men ändå...

Bakgrund

  • Nya beräkningar visar att EU inte kommer att nå målet att minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020
  • Därför förslår EU-kommissionen nu energibesparingsåtgärder för alla sektorer i ekonomin. De ska få EU på rätt väg mot 2020-målet igen. 

Vad direktivet innebär i korthet enligt pressreleasen är
  • Offentliga organ ska köpa energieffektiva byggnader, varor och tjänster och renovera tre procent av sina byggnader varje år för att drastiskt sänka energiförbrukningen.
  • Näringslivet väntas bli mer medvetet om olika sätt att spara energi – storföretagen ska göra energirevisioner vart tredje år.
  • Konsumenterna ska bli bättre på att styra sin energiförbrukning med hjälp av information från sina mätare och räkningar. 
  • Energibolagen ska uppmuntra sina kunder att sänka sin energiförbrukning genom att till exempel ersätta gamla uppvärmningssystem och tilläggsisolera sina bostäder. 


När Europaparlamentet och ministerrådet har antagit direktivförslaget har EU-länderna ett år på sig att införa det i sin lagstiftning.  Slutligen kan man kosta på sig att gratulera sina danska grannar till ett prestigefullt pris "European Energy Service Award 2011" som gick till en dansk kommun, Middelfart. Middelfart är inte ett internationellt gångbart namn.......men har har trots detta fått ett Europeiskt pris för sin energirenovering. Ur juruns motivering:


Partnerskabet mellem Schneider Electric Buildings Denmark og Middelfart Kommune vinder, fordi partnerskabets gennemtænkte forretningsmodel gavner begge parter økonomisk, samtidig med at parterne gennem energirenovering af deres bygninger bidrager til mindre CO2-udledning.
Länkar:
Elbilar och marknad i DN
Steve Jobs Hyllas världen över SVD
Så var matchen Sverige-Finland
Sydsvenskan Sverige Finland

Länkar saknas tråkigt nog till pressklipp om det nya Europeiska energidirektivet. Känner du till att det skrivits om detta, skicka länk till mattias.fredriksson@schneider-electric.com så läggs de upp..

fredag 17 juni 2011

Kommer en ny internationell standard boosta energieffektivisering?

Effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan är en nyckelfråga för dagens och morgondagens samhälle. I dagarna lanserades standarden för införandet av energiledningssystem ISO 50001. Senare i höst kommer SIS lansera en svensk motsvarighet. Energiledningssystemet sägs kunna samverka med övriga kvalitetssystem (ISO 9000) och miljöledningssystem (ISO 9000). Man kan fråga sig om även ISO 26000 som ger guidelines för socialt ansvarstagande kommer att införlivas.

ISO 50001 definierar kraven på utveckling, implementering, underhåll och förbättring av energiledningssystem. ISO 50001 kommer skapar ett ramverk för organisationer att hantera energi. Man uppskattar att standarden skulle kunna påverka upp till 60% av världens energianvändning.

Vilket inflytande de olika ISO standarderna de facto har diskuteras ibland. Är en ISO standard enbart en hygienfaktor i en upphandling eller bidrar arbetet i sig med miljöledningssystem, kvalité och energiledning till ett effektivare arbetssätt och ständiga förbättringar?

Positivt är att kravbilden ökar på ett energieffektivt byggande, både genom ISO 50001 och de frivilliga certifieringssystemen Green Building, Miljöbyggnad, Breeam och Leed, alla med sina fördelar och respektive fokusområden.

Att leva energisnålare är ett sätt att undvika framtida konsekvenser av vårt överutnyttjande av jordens resurser. Att hela tiden höja ribban via nya standarder och certifieringar är en del i arbetet, men det gäller att gå från ord till handling snabbt.

Schneider Electrics huvudkontor i Paris är den första byggnad i världen att ISO 50001 certifieras. Jag har tidigare i denna blogg skrivit om "The Hive" som byggnaden kallas. Det är bra att man nu är tidigt ute och visar att det faktiskt både är ekonomiskt vettigt och klimatsmart att arbeta strukturerat med sin energiförbrukning.


Som Hans Nilsson skriver i den utmärkta bloggen Fourfact:  Vi människor tycker ju som bekant om att tjäna men hatar risk och att förlora. Det handlar inte om hur mycket du tjänar på att energieffektivisera, det handlar om hur mycket du förlorar om du låter bli!

Bild lånad från http://psychology.wikia.com/wiki/Prospect_theoryAvslutningsvis kan vi enligt denna artikel notera att oljan i Norge tar slut om 8 år.

Länkar:
DN - oljan slut om åtta år
Smart Planet
Greenbiz.com - Om ISO 50001
The Hive
Fourfact 
Miljö & Utveckling - om ISO 50001


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag 10 juni 2011

Hur mäta energieffektivisering?

Energimyndigheten här tagit fram en rapport med förslag på indikatorer. Se länk nedan för rapport.

Staffan Fredlund har skrivit ett läsvärt inlägg om stöd för energieffektiviseringar.  Om man ger stöd bör man kunna hitta lämpliga indikatorer för stödet. Se länk här för Staffans inlägg på digital agenda forum.

För övrigt undrar man om några av studenterna som sjunger på stadens gator kan tänka sig att jobba med energieffektivisering.... för en ljus framtid...


Energimyndigheten - Ny rapport: Indikatorer för energieffektivisering
Published with Blogger-droid v1.6.7

måndag 6 juni 2011

Rekordhöga koldioxidutsläpp ifjol

Idag på Sveriges Nationaldag slogs värmerekord på fem orter i Sverige.
Samtidigt rapporterar IEA om rekordhöga koldioxidutsläpp 2010 som en följd av den globala ekonomiska återhämtningen.
Finns det ett samband?
Oavsett vilket åskådliggörs energidilemmat tydligt. Lars Westermark, enhetschef på Naturvårdsverket:
– Om de här utsläppen fortsätter öka kommer vi att missa tvågradersmålet och vi kommer kanske att landa på en ökning av mellan fyra och sex procent istället. Det innebär stora påfrestningar på både människor och ekosystem och skapar svårigheter för till exempel livsmedelsförsörjning...

Är de Svenska företagen, kommunerna och landstingen tillräckligt snabba i energiomställningen?
Se länk här för resultat från Schneider Electrics årliga Energiindikator.


Rekordhöga koldioxidutsläpp i fjol - Ekot | Sveriges Radio

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag 25 maj 2011

Hållbar fastighetsutveckling som gynnar miljö såväl som ägare Grattis Gotlandshem till vinsten i ePrize!

– Jag är väldigt glad och stolt över priset, som är ännu ett kvitto på att vi har gjort något speciellt här på Gotland. Det jag tycker är bäst med vårt arbete är att alla är vinnare. Mindre miljöpåverkan, lägre kostnader, effektivare driftarbete och stabilare boendemiljö för våra hyresgäster, säger Göran Palmqvist, förvaltningschef GotlandsHem.

Vikten av positiva exempel är viktigt. Gotlandshem har varit en av pionjärerna i Sverige vad gäller energieffektivisering. I takt med att energipriset höjs blir energieffektivisering en alltmer angelägen fråga för både offentlig och privat sektor.

Potentialen för energieffektivisering i offentlig sektor är stor. 3,7 Miljarder kronor av skattebetalarnas pengar bränns i onödan per år. För att lösa energi och miljödilemmat talar man ibland om energieffektivisering som the fifth fuel, i korthet bör man se energieffektiviseringar som en investering i produktionsresurs istället för en kostnad. Det är få investeringar som är så säkra riskmässigt och som genererar resultat på sista raden år efter år.

I Gotlandshem handlar det om 4,9 Miljoner kr man slipper förlora 2010...dessa är dessutom garanterade av Schneider Electric i en kontraktsform som kallas EPC, energy performance contracting. Läs mer om EPC här.


tisdag 19 april 2011

Grattis Kiruna - hållbar stadsutveckling med garanterat resultat

Kiruna kommun har bestämt sig för att modernisera och spara energi-med garanterat utfall.
Man har valt EPC modell för sitt energiprojekt, EPC står för Energy Performance Contracting.


I ett EPC projekt undersöker och förbättrar man alla de system som kostar energi t ex värme, ventilation, vatten, el och byggnadsskal samt dess stödsystem och synergieffekter. När projektet är genomfört finns ett modernt styr-, regler- och mätsystem utbyggt och driftpersonalen har genomgått en gedigen utbildning i handhavande och metodik för att förbättra anläggningarna i egen regi.


Man kommer att spara 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1 400 ton koldioxid-årligen.

Många kunder vi möter har inte möjlighet, tid eller tillräcklig egen organisation för att genomföra ett energiprojekt i större skala. Det är glädjande att man på detta sätt både frigör resurser för modernisering samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö.

Läs även tidigare blogginläggom EPC här eller här. Enligt en rapport är besparingspotentialen mer än 3,7 Miljarder kronor årligen i offentlig sektor i Sverige. En potential som skulle kunna komma skattebetalare och miljö tillgodo...


Schneider Electric - Schneider Electric sparar miljoner åt Kiruna kommun - Mynewsdesk
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 2 april 2011

Kombinerad employer branding och aprilskämt

Rätt kul aprilskämt faktiskt, även om det är uppenbart....och självklart tankar man upp värdet i sitt varumärke lite till....

måndag 21 mars 2011

Schneider Electric - Energislöseriet straffar skattebetalarna - MyNewsdesk

På energitinget idag i Stockholm offentliggjorde Schneider Electric en rapport som pekar på energislöseriet i offentlig sektor.
I Sverige finns 138 Miljoner kvadratmeter offentligt ägda fastigheter.
Med dagens teknik och tillgänglig kompetens skulle 4,9 TWh kunna effektiviseras bort. Detta motsvarar 3,7 Miljarder i dagens energipriser, som skulle kunna användas till fler lärare, sjuksköterskor eller annat som kan tillföras kärnverksamheten.


Schneider Electric - Energislöseriet straffar skattebetalarna - MyNewsdesk

fredag 7 januari 2011

Vad har anställda hos Schneider Electric gemensamt med bin?

Svar: Man sitter i en kupa, åtminstone i Paris.
Schneider Electrics huvudkontor i Paris heter HIVE. Man har i denna 35000 kvadratmeters kontorsyta tagit energiutmaningen på allvar, man lever som man lär. Byggnaden i sig är formad som sexkantiga celler, ungefär som i en bikupa.

Enligt Frost & Sullivan kommer det globala energibehovet fördubblas fram till 2030. Detta kräver en helhetssyn på energy management. Jämfört med Schneider Electrics gamla huvudkontor drar the Hive enbart 25%.


Man har också valt att synliggöra energiförbrukningen för de anställda samt de verksamheter som inryms i kontorsfastigheten. Se exempel nedan. För mer information, klicka här
För övrigt noteras att vårt debattinlägg i bla Ny Teknik skapar stor debatt framförallt mellan Vindkraftsförespråkare och Kärnkraftsförespråkare. Ibland skjuter man förbi målet, många är väldigt fokuserade på produktionssidan av energi, den bästa energin är den som inte konsumeras, att vara mer effektiv och produktiv med hjälp av processer och teknik kan aldrig vara fel. Varför elda för kråkorna?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,här