torsdag 27 augusti 2009

fredag 7 augusti 2009

Miljön får sitta i baksätet - om Mustangägarna får bestämma


Ibland upphör man inte att förvånas. Mustangägare i USA föredrar enligt denna artikel i CNN ljudet av en V8 istället för en bränslesnålare och starkare(!) motor med bättre prestanda. Fords ingeniörer har knåpat ihop en motor 3,5 liters V6 ecoboost med 365 hästkrafter som drar mindre bensin, istället för en V8 med 315 hästkrafter. Nu är inte jag en motorexpert, men nog skulle man kunna stå över nostalgin för en bättre bränsleekonomi och fler hästkrafter? Annars kan det nog vara ett bevis för att bensinen är alldeles för billig för mänsklighetens bästa på andra sidan atlanten....

Ovanstående nyhet känns ganska futtig när man i gårdagens SVD läser om en glaciär på Grönland stor som två Manhattan håller på att smälta. Varma havsströmmar tros ha skyndat på nedsmältningen underifrån. Nedsmältningen uppskattas nu ske upp till 20 gånger snabbare än smältningen från ytan och ses som ett paradexempel på att mänsklig aktivitet påverkar klimatet. Debatten bland bloggarna om det är på grund av växthuseffekten eller naturliga orsaker kan ju vara sekundärt, vår tillgång på olja är likväl begränsad (Se tidigare blogginlägg)

I Miljöaktuellt kunde det läsas om en satsning på hållbart byggande. Projektet trädstad får 5,5 Miljoner för att sprida kunskaper om klimatanpassat byggande med trä. Intressant!
Det man ofta glömmer i fastigheter är att den stora klimatboven i byggnader är en ej optimerad drift av ventilation, uppvärmning, belysning, kyla etc. Ca 40% av världens energiförbrukning sker i fastigheter. Vill man uppnå global sänkt energiförbrukning är det lämpligt att anpassar byggprocessen och tar höjd för detta redan när fastigheten byggs, då det är billigare än i efterhand. Ska man som byggherre kanske lägga in driftsekonomi i kravställningen, och inte enbart välja billigast (läs ej energieffektiv) lösning?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
onsdag 5 augusti 2009

Peak Oil och energieffektivisering - cheap days are over

I en artikel i gårdagens Independent intervjuas Dr Fatih Birol, chefsekonom på IEA, International Energy Agency om oljans inflytande, och framförallt den kommande bristen på olja, och dess inflytande över världsekonomin.
Birol menar att ju fortare vi blir kvitt vårt oljeberoende, desto bättre..."One day we will run out of oil, it is not today or tomorrow, but one day we will run out of oil and we have to leave oil before oil leaves us, and we have to prepare ourselves for that day". Den knepiga ekvationen, (som nämnts tidigare i denna blogg )är den att det är inte tillräckligt med nya energikällor, vi är tvungna att minska vår förbrukning också.
Birol menar: "What we need to do is accelerate the mobilisation of renewables, energy efficiency and alternative transport"Bilden visar vilka länder som har passerat sin produktionstopp.


Fastigheter motsvarar ca 40% av världens energiförbrukning. Det är ingen okvalificerad gissning att energieffektiviseringar i fastigheter kommer att vara en god investering framöver.
Vårt samhälle, med transporter, uppvärmning, tillverkning av förbrukningsvaror, textilier plaster, har varit dopat av billig tillgång på olja i olika former. Som företagsledare, fastighetsägare, brukare av fastigheter kan det vara läga att ta upp tillgång på energi och kraft + driftskostnader i sin analys av verksamheten...

Hur snabbt kan man som företag ställa om för att bibehålla marginaler och samtidigt klara energibehovet? Bilbranchen går igenom ett stålbad nu, fler brancher följer.

Se även inlägg i Sydsvenskan, inlägg i DN, gammal artikel från Fokus, artikel i Affärsvärlden samt material från miljöministermötet i Åre
-------------------
För övrigt noteras det från de gamla hemtrakterna i Tingsryd kommun att en holländsk byggare bosatt i Älmeboda ska bygga för halva byggkostnaden med hjälp av återvunnet material. Kul att någon provar nytt hållbart byggande i den annars så traditionella byggbranchen. Nytt företagande och nya metoder föds ofta i dessa trakter, se mer info i Smålandsposten här

måndag 3 augusti 2009

Hur kan företagare skapa möjligheter i kristider- disruptive innovations?

I managementlitteraturen flödar det av termer som tillexempel disruptive technologies, changing the game mm, mer eller mindre klart definierade.... Disruptive kan kanske översättas med paradigmskifte, något som påverkar spelreglerna för företagande.

En kollega till mig, Brandi McManus har i en avhandling skrivit om Muskets, crossbows and CEOs, om dagens utmaningar inom energiområdet, och hur snabbt man som företagsledare anpassar sin verksamhet efter nya förutsättningar. Tillgången på energi och vår planets förutsättningar för liv håller på att förändras radikalt. NGO:s ( Non Governmental Organisations) och företag ställer nya krav på samarbetspartners och leverantörer.
Hur påverkar det underleverantörer om tex Walmart som står för 10% av importen från Kina ställer hållbarhetskrav på sina underleverantörer i Kina?
Vilka företag kommer att förändra sig tillräckligt snabbt för att överleva nya spelplanen. Hur mycket är det värt att investera för att klara framtida energieffektivitetskrav från kunder och brukare.
I en artikel i DN idag talar man om att tillgången på olja kommer att begränsa tillväxten framöver, oljefälten sinar inom en nära framtid. Att situationen är allvarlig är det ingen tvekan om. En sexprocentig minskning som nämns i artikeln betyder att oljeproduktionen minskar till hälften på elva år. Så om endast elva år producerar världens oljeindustri endast fyrtiofem miljoner fat om dagen, medan vår tillväxt vid en tre procentig ökning skulle kräva etthundrasjutton miljoner fat. Det fattas alltså sjuttiotvå miljoner fat per dag, som ska ersättas med antingen andra energikällor eller ökad effektivitet (mindre förbrukning). Att energipriserna går upp är nog ingen okvalficerad gissning...

På bloggen theOildrum åskådliggör en författare dilemmat med oljan. Världen gör idag av med ca 1,3 kubikmil olja (Amerikanska Miles). För att ersätta dessa med dagens energiförbrukning krävs det bland annat ca 33000 nya vindkraftverk, 52 kärnkraftverk etc...
Naturligtvis bör man ta denna beräkning med några nypor salt, men det är ändå en tankeväckare.....

Hur förändrar budskap som ovan spelplanen och möjligheterna för nutida och framtida företag?