torsdag 26 april 2012

Hållbara städer:
More Sustainable, efficient, livable and smarter : Schneider Electric Smart Cities
Schneider Electric var sponsorer på Energy Efficiency Global Forum 2012 i Orlando.


Presentationen nedan är en av de inlägg som hälls på eventet.


Utmaningarna för städer är enorma, som exempel kan nämnas att 90% av koldioxidutsläppen kommer ske ifrån städer år 2050....


måndag 16 april 2012

Rapport från Veckans affärer talar sitt tydliga språk

Veckans affärers rapport kring energi och energieffektivitet sätter fingret på det många i branchen är medvetna om: potentialen för energieffektivisering är enorm. Tyvärr visar också rapporten att många säger sig genomföra effektiviseringsprojekt, man har dock mindre koll på projektens finansiella och miljömässiga vinster.

Nedan ett utdrag ur rapporten:

Hinder för energieffektivisering - Majoriteten av de tillfrågade företagen har svårt att sätta en summa på vilken omfattning de skulle kunna spara genom att satsa på att minska sin energiförbrukning. Två andra stora hinder för att börja med energieffektiviseringsarbetet är att man upplever en brist på resurser att genomföra den initiala investering som det ofta krävs. Många av företagen upplever dessutom att de antingen inte vet var de ska börja eller helt och hållet saknar kompetens.


Läs hela rapporten här:
www.va.se/Global/Va/Hallbarhet/E-Prize2012/energirapport2012.pd
http://www.va.se/energi/naringslivetsenergirapport-321048

söndag 1 april 2012

Ecostruxure och gröna byggnader

Utvecklare, fastighetsägare med flera börjar mer och mer bli medvetna om hur god investering energieffektiviseringar är för att hjälpa till att uppnå finansiella, samhälleliga och miljömässiga mål - triple bottom line...samtidigt som man förbättrar inneklimat för ökad produktion och effektivitet.

Schneider Electrics svar på detta är Ecostruxure - en integrerad systemarkitektur för smart energihantering.
Ecostruxure levererar kombabilitet mellan nyckelsystem och aggregerad dataöverföring mellan fastighetssystem och affärsdata. Detta ger möjlighet att mäta och hantera energi i hela fastighetsbeståndet.

Och nej, det är inget aprilskämt; Schneider Electric har hjälpt kunder och samarbetspartners att uppnå inte bara enegieffektiva byggnader världen över, utan även koldioxidneutrala och nettoproducerande byggnader. Framöver kommer fastigheter och byggnader kunna lagra och producera energi!MIddelfart i Danmark energieffektiviserar med Schneider Electric

Jag har hört många i branchen som i Klotet, Sveriges Radios vetenskapsprogram har hört hur man har gjort i Danmark med sin energieffektivisering. - "Varför gör vi inte liknande i Sverige?" har frågan lytt.
Faktum är att det sker i många svenska kommuner och Landsting. Ibland kallas det EPC-projekt, ibland ESCO-projekt, men i grund och botten handlar det om att låta framtida energibesparingar finansiera moderniseringar. Exempel på projekt är tillexempel i Gävle, där man gör 20%besparingar/år, garanterat av Schneider Electric.
Med tanke på kommande energiprisharmoniseringar inom EU är det troligt att det blir fler projekt av denna typen då det är goda investeringar, samtidigt som man gör en insats för miljön som är mer hållbar än en timmes symbolisk släckning av ljuset......