onsdag 23 september 2009

Investera för att spara

– Genom att satsa pengar kommer vi att spara pengar! Så säger Anders Wikström, VD för
Bollnäs Bostäder, som nyligen tog beslutet att investera 42 miljoner kronor i energieffektivisering
under de närmaste tre åren.

Ett mycket bra exempel på hur man på ett hållbart sätt rustar för framtiden, dessutom med god totalekonomi. Bollnäs Bostäders hyresgäster kan också vara stolta över att bo hos en framsynt hyresvärd som tänker på kommande generationer.
Se mer på denna länk

På den globala arenan sker kan man skönja positiva signaler inför COP15 i Köpenhamn.
Barack Obama utlovar kraftigt minskade utsläpp från USA, utöver en mer FN -vänlig hållning generellt.
Se mer på BBC's hemsida här. Att döma av bilden har han redan gått långt...:-)

På elproduktionssidan kan man läsa att förnyelsebara energikällor och vindkraft får ny luft under vingarna (ursäkta uttrycket:-). Det är självklart lovvärt att man tittar på källorna, men som nämnts tidigare på denna blogg, så är det på förbrukarsidan de största och snabbaste vinsterna kan hämtas. Enligt IEA kommer endast 15% av energin komma från förnyelsebara energikällor år 2030. Om vi samtidigt ska minska vårt totala utsläpp av växthusgaser globalt är det en svår ekvation, om man inte effektiviserar.Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


tisdag 8 september 2009

Uppladdning inför COP 15


Under dagens besök på Nordic Climate SolutionsBella Center höll Danmarks Statsminister Lars Løkke Rasmussen ett inspirerande inledningsanförande innehållande bland annat:
Danmark ska bli fritt från fossila bränslen.
Detta ska ske bland annat med hjälp av:
  • Massiva investeringar i förnyelsebara bränslen
  • Via energieffektiviseringar. Han nämde att trots enekonomisk tillväxt på 75% de senaste 25 åren, har man inte ökat energiförbrukningen.
  • Massiva investeringar i kollektivtrafik
  • En ny grön skattepolitik, som gör det mer gynnsamt för ivesteringar som reducerar CO2 emissioner (och mindre gynnsamt att släppa ut Co2 kunde man läsa mellan raderna...)
Lars Lökke tog också upp de glädjande beskeden från Japan, att man vill minska växthusgaser med 25% fram till 2020. För att illustrera framväxten av en green business nämnde han att det byggs ett vindkraftverk i timmen i Kina. Ett i timmen!
Man anade dock i frågestunden efter anförandet att man är orolig på EU-nivå om COP15 ska få det genomslag, och den uppbackning som behövs för att ta itu med de globala utmaningarna.

Hela talet finns på Danska statsministeriets hemsida

Senare följde en paneldebatt med bland andra företrädare för DONG energy, Vattenfall och EON. Min tolkning är att man vill ha en hållbar utveckling, men kraftbolagen har ett trovärdighetsproblem....är de beredda att på att kunderna effektiviserar, och de därmed blir av med tex 20% omsättning? På frågan om vad de väntar sig från COP15 var det stor konsensus kring att men ville ha ett annat investeringsklimat som gynnande långsiktiga investeringar, och ett ramverk som ger kraftbolagen incitament till förändring.


Därpå följde en mycket intressant paneldebatt med:
Johnnie Rask Jensen / CEO / Danfoss Solutions
Steen Andersen / ViceChairman / 3F
Jan-Christoph Napierski/ Head of Section COP15 Logistics / Ministry of Foreign Affairs
Morten Dahl / Directorof Energy Solutions / TAC Schneider Electric Denmark

Johnnie Rask var förundrad över att inte fler industrier investerar i energieffektivisering, i affärstermer en låg risk för en investering med hög tavkastning och med positiv kassaflödespåverkan. Energi har traditionellt setts som en kostnad för produktion som har varit utspridd på divisionerna i en verksamhet, ej upplyft till en strategifråga eller investering.

Min kollega Morten Dahl instämde med budskapet att det faktiskt går att få både förbättrad byggnadsstandard samtidigt med en positiv resultateffekt, och att det är på förbrukarsidan man verkligen kan spara. En förkorad GWh är förlorad, oavsett om den kommer från vindkraft eller kol...
Som exempel nämdes de kommuner där Schneider Electric har ESCO kontrakt, ett exempel i filmen nedan.

Fackföreningsrepresentanten talade om betydelsen av involvering av personalen i energiprojekt, och Jan-Christoph berättade om hur kraven som COP15 ställer skapar nya kreativa lösningar, tex energiprojektet på Bella Center (som TAC Schneider Electric för övrigt kör)

I allt en mycket trevlig och hoppfull dag som visade på att med ledarskap och målmedvetenhet kan man uppnå mycket.
Med mig hade jag en mycket visionär miljöchef på ett större företag i Sverige. Deras miljö, kvalitets och CSR-mål är ambitiösa, och det är mycket uppfriskande att höra att näringslivet är på banan, och mycket affärsmässiga i energifrågan.
Med eventuellt högre energipriser blir energiprojekt än mer lönsamma för företag.

Konferensen arrangerades i samarbete med Nordiska ministerrådet, och svenska medier lyste naturligtvis med sin frånvaro....det är långt ifrån Köpenhamn till Stockholm...

De enda svenska omnämnanden jag har hittat är ett omnämnande på Svensk Energi och ett inlägg på Nordiska Rådets hemsida. Däremot hade många svenska media uppmärksammat att man bygger ett gigantiskt solkraftverk i Kina. Intressant men man missar vad som händer kring knuten....

Däremot är de Danska mediakollegerna vakna. Børsen, den Danska motsvarigheten till Dagens Industri skriver bland annat att klimatförhandlingarna går för lånsamt:
Statsministerns svar på frågan om Barack Obama kommer till COP15 är
"Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Men han skal være velkommen,"


För övrigt har just nu gruppen First Aid Kit hög rotation på spotifyn. Två unga svenska tjejer som just nu tar världen med storm. Spelningar på Glastonbury, turne i Europa och planerad US turne. Lycka till tjejer! Musikexporten behöver förnyas:-)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 1 september 2009

Smarta Elmätare

Såg i miljöaktuellt att man inte kommer att stödja smarta elmätare för hushållen. Synd.
I industri och större fastighetsbestånd har man sedan länge arbetat med återkoppling, via web, rapporter, infoskärmar och liknande. All kommunikation som kan bidra till snabb återkoppling bör uppmuntras. Precis som artikeln antyder ger direkt feedback möjlighet att ändra beteende, ta action och analysera var energitjuvarna finns, ca 5-10% besparing

Att ge kraftbolagen ensamrätt på att ge återkoppling är att resignera. De är lever på att sälja kraft, och är bra på det. Att låta dem föreslå energisparåtgärder inne i fastigheterna är ungefär som om systembolaget uppmanar till mindre vindrickande.....och de gör de ju förvisso! Dock vill elbolagen likt systembolaget inte gärna ha konkurrens...och de har ett trovärdighetsproblem, vill de verkligen att man ska köpa mindre av dem?

Reklamhörna: Såg för övrigt att en bloggare har upptäckt några inredningsmässiga konsumentprodukter från företaget där jag jobbar, kul!