onsdag 29 september 2010

Företag gör inte tillräckligt för att energieffektivisera.

Enligt IEA kommer energibehovet närapå fördubblas globalt 2030, samtidigt som vi bör halvera CO2 utsläppen för att undvika alltför allvarliga miljökonsekvenser.

Schneider Electric har genomfört en undersökning som bland annat pekar på bristande fokus hos företagen kring energieffektivisering.

Se länk från A-ekonomi, här SVT samt inslag nedan
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 21 september 2010

CSR Skåne och Energy University

Idag hade vi CSR möte i nätverket CSR Skåne.
Det fördes intressanta diskussioner kring varför och hur man redovisar sitt hållbarhetsarbete för Kunder, leverantörer, konsumenter och andra intressentgrupper. Idag ställer man allt högre krav på transparens inom företag. Av bland annat denna anledning väljer man att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Att kommunicera ut hållbarhetsarbetet till intressenter kan göras på olika sätt. En del företag väljer att ta upp ett fåtal punkter i sin årsredovisning, medan andra upprättar en fullständig hållbarhetsrapport. Vi tittade på olika exempel på hållbarhetsredovisningar, och utvecklingsmöjligheter.
I workshopen talades det om hur viktigt det är att också internt lyfta delar av sitt arbete, då de anställda ytterst är bärare av varumärket och dess värderingar.

Vi tog också upp GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative). Det är inte redovisningen i sig som målet, utan arbetet att ta fram goda mätetal som speglar bla "triple bottom line", Finansiella-, ekonomiska- och miljömässiga indikatorer.
För Schneider Electrics hållbarhetsredovisning "Planet och Samhällsbarometer" , se gärna länk här. Det diskuterades om man i likhet med andra bolag i nätverket skulle kunna ha mer interaktivitet och möjlighet för intressenter att ställa frågor/ skiva inlägg gällande arbetet.

För övrigt kan vi notera att Svenska företag får låg klimatranking enligt miljöaktuellt.

I sammanhanget vill jag rekommendera gratis e-learning kring energieffektivisering. Det har utvecklats utbildningsmoduler som Schneider Electric ger gratis till universitet, kunder och andra intressenter. Vi har hört från gymnasielärare som kommer använda det som utmärkt material i undervisningen, roligt!


Nedan lite reklamtext om energy university....
------------------------------------------------------------------------------------------------


Energi är inte gratis. Däremot är det gratis att lära sig hur man kan spara energi. Hos Schneider Electric har du möjlighet att anmäla dig till gratis e-learningkurser. Registrera dig på MyEnergyuniversity.com för att lära dig mer.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 14 september 2010

Skolor - Buildings - Schneider Electric

Det är förvånansvärt vad god innemiljö kan göra för studieresultaten.

Dålig luft, otrygg miljö har stor påverkan.

Skolor - Buildings - Schneider Electric

fredag 3 september 2010

Dagens största nyhet

Nu finns friterad öl. Samma kock som  uppfann chokladinbäddade smultronvåfflor har slagit till igen.
 se artikel här.

torsdag 2 september 2010

Valextra, 5 miljarder extra till de politiska partierna

I Miljöaktuellt kan man läsa att tankesmedjan Fores påminner om de bortglömda klimatmiljarderna som kommer från EU:s utsläppshandel.

Varför inte använda dessa till energieffektivisering? Den bästa megawatten är den som inte konsumeras - negawatt.
Oavsett politisk färg har en av våra viktigaste utmaningar - klimatfrågan tappat fokus i valrörelsen

Sä även artikel i DN

Teknik finns redan idag för att spara upp till 30% i byggnader. Dessutom förbättras produktiviteten i klimatsmarta byggnader enligt undersökningar, se länk


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,