tisdag 21 september 2010

CSR Skåne och Energy University

Idag hade vi CSR möte i nätverket CSR Skåne.
Det fördes intressanta diskussioner kring varför och hur man redovisar sitt hållbarhetsarbete för Kunder, leverantörer, konsumenter och andra intressentgrupper. Idag ställer man allt högre krav på transparens inom företag. Av bland annat denna anledning väljer man att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Att kommunicera ut hållbarhetsarbetet till intressenter kan göras på olika sätt. En del företag väljer att ta upp ett fåtal punkter i sin årsredovisning, medan andra upprättar en fullständig hållbarhetsrapport. Vi tittade på olika exempel på hållbarhetsredovisningar, och utvecklingsmöjligheter.
I workshopen talades det om hur viktigt det är att också internt lyfta delar av sitt arbete, då de anställda ytterst är bärare av varumärket och dess värderingar.

Vi tog också upp GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative). Det är inte redovisningen i sig som målet, utan arbetet att ta fram goda mätetal som speglar bla "triple bottom line", Finansiella-, ekonomiska- och miljömässiga indikatorer.
För Schneider Electrics hållbarhetsredovisning "Planet och Samhällsbarometer" , se gärna länk här. Det diskuterades om man i likhet med andra bolag i nätverket skulle kunna ha mer interaktivitet och möjlighet för intressenter att ställa frågor/ skiva inlägg gällande arbetet.

För övrigt kan vi notera att Svenska företag får låg klimatranking enligt miljöaktuellt.

I sammanhanget vill jag rekommendera gratis e-learning kring energieffektivisering. Det har utvecklats utbildningsmoduler som Schneider Electric ger gratis till universitet, kunder och andra intressenter. Vi har hört från gymnasielärare som kommer använda det som utmärkt material i undervisningen, roligt!


Nedan lite reklamtext om energy university....
------------------------------------------------------------------------------------------------


Energi är inte gratis. Däremot är det gratis att lära sig hur man kan spara energi. Hos Schneider Electric har du möjlighet att anmäla dig till gratis e-learningkurser. Registrera dig på MyEnergyuniversity.com för att lära dig mer.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar