tisdag 31 mars 2009

Klimat och energipolitik för en hållbar framtid

I dessa dagar när de dåliga nyheterna och svarta rubrikerna haglar kan det vara på sin plats att uppmärksamma en god nyhet:
Regeringen har satt upp mål om att reducera energianvändningen med 20% fram till år 2020. I promemorian på regeringskansliets hemsida står det att läsa på sidan 7:
"Regeringen tillför 300 miljoner kronor per år under åren 2010-2014 - en fördubbling av dagens medel. De satsningar som redan bedrivs och är framgångsrika förstärks avsevärt. Fokus läggs på att undanröja informations- och kunskapsbrister. Det är viktigt att medvetandegöra bland hushåll och företag att det finns möjligheter att spara pengar, energi och miljö genom energieffektiviseringsåtgärder. "

Denna investering får man igen mångdubbelt, dels i minskad energiförbrukning och miljöpåverkan, dels minskade kostnader för en allt dyrare energi.

måndag 30 mars 2009

Storm i ett vattenglas -eller?

Realtid.se har lagt ut ett kapitel av Johan Norbergs bok, En Perfekt Storm. DI kolumnisten skriver om bakgrunden, hur det kunde gå så fruktansvärt fel? Hur kunde lite för entusiastiska bostadsköpare i USA åstadkomma historiens första globala finanskris? Norberg beskriver utifrån sitt liberala perspektiv också riskerna för statlig inblandning och kommande protektionism, hur västvärldens politiker just nu försöker ta oss ur krisen – genom att upprepa samma misstag som orsakade den.
Dessutom är boken i sig snyggt formgiven...
Boken lanseras i Lund på AF-borgen den 1 April
Mycket intressant läsning, och du finner ett kapitel här
Länken till Johans blogg? Här...
En intervju med författaren finner man på svd här

GM nedpetat från Standard & Poors Global 100

Och nu till reklamhörnan!
Det värmer alltid lite extra när ens eget bolag nämns i positiva ordalag...
När en dinosauriefirma som GM åker ut, till förmån för ett företag som står för mer hållbar utveckling är det ett tecken på god utveckling.
Se länk här
Global specialist in energy management, Schneider Electric brings you solutions for energy efficiency, while making energy safe, reliable and productive, from plant to plug.
GM får stöd - men max i två månader till enligt svd

söndag 29 mars 2009

Vad händer om havsnivån höjs- se på kartan

Dansk Radio har lagt upp en site där man kan ikläda sig rollen som Poseidon och höja havsnivån valfritt antal meter.
För närvarande stiger havsnivån ca 3mm/år men enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer havets nivå höjas med minst 0,2-0,6 meter de närmaste hundra åren. I de mer pessimistiska scenarion höjs havsvattennivån mer.
Man kan på den danska siten även se effekterna på den svenska sidan genom att dra i kartbilden.

Det sätter eventuella sommarstugeköp i Skanör i en annan dager....har havsnära kommuner i Sverige med denna typen av information i dess riskbedömning?

Klicka här för att komma till siten.

Andra saker som gillas nu i dessa tider av lite präktiga  Earthhour
är EWD, Energy Wasting Day, briljant antikampanj från Theclimategroup. De vill få in singeln på Topp 40 i UK....Följ huvudpersonen Dan Power på Twitter härAtt klimatet engagerar noterades i en undersökning som DN tagit fram. Väljare från alla riksdagspartier utom ett har klimatet som en av de tre viktigaste frågorna.
Krisdemokraternas väljare däremot har som de tre viktigaste frågorna: Sysselsättning, Familjepolitik och Äldrevård.....No Comments...


måndag 23 mars 2009

Roskilde Festival goes green


Nu kan man njuta av Black Dice, Fleet Foxes, Röyksopp, Coldplay med flera eminenta artister med gott miljösamvete. Roskildefestivalen  hänger på miljötrenden med att erbjuda koldioxidneutralt camingområde, förnyelsebar energi genom vindsnurror och solpaneler och genomtänkt återvinning. Helt klart trevligare att avnjuta sin ekologiska öl, då man vet att panten går till behövande i tredje världen. Symbolvärde, javisst.....men det sänder också en signal till den uppväxande generationen att det är viktigt med en låg energiförbreukning och en hållbar utveckling.
Lämna ett grönt fotsteg här

onsdag 18 mars 2009

Dansk VD ignorerar finanskrisen

Danske vd:n Lars Nonbye låter en praktikant klippa ut artiklar om finanskrisen ur företagets dagstidningar så att han slipper se dem. VD:n vill inte höra eller se mer om krisen...Personalen backar naturligtvis upp, (det är ju Danmark:-). Skulle vilja se den VD i Sverige som kan göra något liknande. Diskussionerna skulle gå höga om att chefen försöker tysta personalen och liknande. Facket skulle rycka in och bojkotta,
Egen erfarenhet av att arbeta i Danmark gör att man ibland kan sakna den resoluta handlingskraften och mentaliteten i Danmark. Man har mer fokus på identiteten i företaget och varför man egentligen går till jobbet, och ett tydligare ledarskap, både på gott och ont...Man arbetar mycket med Mission, Vision och värdegrund.

Sedan är ju detta för övrigt en fantastisk PR-kupp...


Jag har placerat min blogg i Malmöbloggkartan.se!

Jazzkalkylator


Ibland kan till och med biltillverkare ha lite humor.

I Jazzkalkylatorn från Volksvagen kan man jämföra koldioxidutsläppet från ett fullskaligt jazzband med deras senaste modell.

Allt i samarbete med Spotify.


Smart cobranding, snyggt förpackat, och i och med att du läste dessa rader har de ju lyckats...


Fingerprotes med två gigabyte- Teknik när den är som bäst.

Dagens medicin skriver om finländaren som på grund av en olycka var tvungen till att skaffa en fingerprotes. Till vardags arbetar han som programmerare och vad passade då inte bättre än att skaffa en USB protes med minne? Enligt artikeln är nästa steg trådlös överföring. Teknik när den är som bäst.

Earth Hour

VOTE EARTH
Lite reklam:
Lördagen den 28 mars klockan 20.30-21.30 släcker miljontals människor över hela världen ljuset i en manifestation för klimatet. Hittills har otroliga 1500 städer i 80 länder anmält sig till Earth Hour. 

Ett PR jippo, javisst, men samtidigt en påminnelse om att vi faktiskt bränner upp en hel del energi i onödan... mer info på engelska här
Svenska världsnaturfonden informerar härFör övrigt kan man fråga sig hur klimatsmart det är att transportera snö till vårklimatet i Stockholm? Är Slottsprinten värt miljöbelastningen?


tisdag 17 mars 2009

Vad är hållbar utveckling?

I det senaste numret av Fokus intervjuar man den 90 årige naturvetargurun James Lovelock. Han anser att det är naivt att tala om hållbar utveckling. 
"Återvinning kan få oss att känna oss bättre men det löser knappast problemet. Istället måste vi förbereda oss på den verklighet vi står inför inom kort."
En av Lovelock’s slutsatser är att man skall bosätta oss någonstans där det översvämningar inte tar död på allt liv. Hans råd till 300 miljoner människor i Indonesien är att packa ihop och flytta snarast. Han menar att de värsta utsläppen har skett efter andra världskriget när supermakterna växte sig starka. Förbränningen av fossila bränslen ökade dramatiskt – liksom bilanvändningen och det moderna jordbruket, som har skapat förutsättningar för en ohållbar befolkningsexplosion.

– Allt detta gjordes med goda intentioner – folk svälter, vi måste producera mer mat. Ingen tänkte på att om vi gjorde det så skulle det leda till ännu mer svält.

Han menar också att i stället för att fortsätta våra fåfänga ansträngningar att byta till en hållbar livsstil bör vi investera pengarna i mer konkreta projekt. Exempelvis kärnkraft, ett vettigt försvar och genom att valla in lågt liggande odlingsytor...

Naturligtvis kan man ta den gamle med en nypa salt, men Lovelock ger onekligen ett annat perspektiv på hållbar utveckling, och tar också upp problemet med en alltför stor befolkning på jorden. 

I kontrast till ovanstående vetenskapsman står en annan auktoritet....också en gammal man: Påven Benedictus XVI, deklarerade idag tydligt sitt motstånd mot all form av befolkningsbegränsning. I sin resa i Afrika menade han att man inte borde använda kondom för att motverka spridningen av HIV. Se artikel i DN eller artikel i SVD här

Kan ingen ge gubben en lektion i nutidshistoria, sexualundervisning + en vettig PR byrå???
Problemet är inte Påven i sig, problemet är att det finns en stor andel människor som lyssnar på honom...


The Most Terrifying Video You'll Ever See

Goda exempel från SKL

Via google snubblade jag över denna film från SKL. Filmen visar på goda exempel på offensiva miljösatsningar från bland annat Västra Götalands regionen, Alingsås, Karlstad, Linköping.

torsdag 12 mars 2009

CO2 utsläpp blir dyrare

Är Alliansens utspel tillräckligt? I det senaste inlägget i debatten är man fokuserad på transportsektorn. Det talas lite om emissionerna från byggnader. Enligt UNEP kan energieffektiva fastigheter motsvara 3 Kyotoavtal.  Att klimatförändringarna är orsakade av människans aktiviteter är ställt utom tvivel. Connie Hedegaard, Danmarks klimat och energiminister sade i sitt inledningstal till den vetenskapliga klimatkonferensen som hölls på Bella Center 11 Mars att världens ledare måste lyckas enas om ett nytt globalt klimatavtal i december. Att fokusera på transportsektorn ligger förstås nära till hands, det är konkret. Att förstå att vårt dagliga beteende i byggnader påverkar klimatet är längre från medvetandet. Därför ska vi låta tekniken göra arbetet åt oss. Att släcka mötesrum när man lämnar de, att låta rum gå från komfortläge till ekonomiläge kan spara 20% av byuggnadens totala CO2 utsläpp kan skötas automatiskt. Det kostar lite mer initialt, men ger mer totalt över livcykeln på fastigheten, det kräver dock att vi som brukare ställer dessa krav på ägaren av fastigheten...

söndag 8 mars 2009

Livscykelkostnader i fastigheter

Miljöstyrningsrådet uppmärksammar i en artikel i upphandling.24 att man bör ta med miljöfrågorna tidigt i byggprocessen för att man inte ska gå miste om de initiala investeringar som kan sänka driftskostnaderna över fastighetens livscykel.

Den som får i uppdrag att bygga huset är sällan samma aktör som sedan ska förvalta det. Är det en kommunal byggnad till exempel förvaltas den ofta av kommunen, medan den byggs av en extern entreprenör.

Problemet är att förvaltning och entrepenad hålls åtsilda och de ekonomiska incitamenten för att bygga energieffektivt/investera i energisnål utrustning är ofta mer kostsamt.

Man ger som förslag att tex utlova en bonus om leverantören lyckas hålla nere den årliga energiförbrukningen till exempelvis 90 kWh/kvm.

Det är svårt att påverka den konservativa byggbranchen, men energieffektivitet är åtminstone mer på agendan nu än för några år sedan....

Viktigast att ta hand om sopor eller framtida arbetskraft? Siffror 8 Mars 2009

Idag kan det vara värt att uppmärksamma

Sophämtare = 34 000 kr i månaden

Vårdbiträde = 19 000 kr i månaden (på heltidslön om det finns...)

Vikt lyft sopsäck 15-20 kg

Vikt lyft av vårdbehövande = 0-100 kg

Sjuksköterskestrejk för att få meddellön 22 000 kr i månaden varade sex veckor

Sophämtarstrejk för att få 34 000 kr i månaden varade 4 dagar

Utbildning grundskollärare = 3,5-4 år

Utbildning sophämtare = ?

Ansvar lärare, vårdanställda = utbilda och vårda människor

Ansvar sophämtare = förflyttning av materia

Läs mer i intressant artikel i Fokus här

Ta flyget och titta på effekterna av global uppvärmning

Man upphör aldrig att förvånas...
Sydsvenskan skriver om en bizarr turistattraktion. I Patagonien, södra Argentina kan man se smältande glaciärer. Internationella turismen dit har ökat med mer än 400%, och det alla vill se och förfasas över är hur snabbt glaciären minskar i omfång. Har man tur får man se när isen kalvar, då har man något att visa folk därhemma....Att ta planet ner till världens tredje största sötvattensreserv, och iakkta hur den faller sönder kan liknas vid att se en drunknande person, och samtidigt skvätta vatten på vederbörande. Sätt upp en koldioxidspegel på turisterna!

tisdag 3 mars 2009

Genomtänkt marknadsföring

Det famösa Helsingborgs/STHLMs bandet kör ett smart PR trick igen. Formgivaren Martin Kann har formgivit deras skiva som släpps i ETT exemplar. Genialt!
Att de dessutom har kunnat förnyat sig som band i mer än 10 år är en bedrift. Keep on barking Bob Hund! Läs mer i Sydsvenskan här.

Integrerad säkerhet i byggnader


Tyvärr har utvecklingen tvingat fram nya lösningar för att minimera risker i samhället. Överallt där det samlas människor finns det en utökad risk. I ett sjukhus kan rädda liv om man i tid detekterar hot mot personal och patienter på en akuttmottagning tillexempel. På en flygplats kan det handla om att snabbt upptäcka en väska som har stått övergiven för länge.... 
I många fall reagerar man ej proaktivt, dvs man har en passiv videoövervakning, man upptäcker brott när det har hänt i efterhand, tillexempel när elever och lärare kommer till en vandaliserad skola. Med videoanalys kan man reagera proaktivt-när det händer och tex tillkalla vaktbolag om någon befinner sig för nära ett dagis med en tänd tändsticka och en papperskorg...


I vårt systerbolag Pelco arbetar man intensivt med videoteknik, dels med att utveckla mjukvara som detekterar en incident, dels med att integrera video som en aktiv del i övrig fastighetsautomation. I klippet ovan är några exempel på intelligent videoanalys belysta. Ett annat jag hörde från en kund var att integrera strategiskt placerade videokameror med brandlarm. När larmet går kan man snabbt verifiera om det det facto brinner, eller det är falsklarm. Detta sparade många kronor i färre falsklarm. Andra exempel på videoanalys finns i denna länk där man också beskriver goda råd kring de överväganden som bör göras.

Teknik i all ära.....
I överväganden om videoövervakning är det viktigt att man inte skapar ett övervakningssamhälle utan att man strikt följer PUL och tar hänsyn till integriteten. Det är när man varken följer lagar eller tar hänsyn till bildkvalite man får en lösning som motverkar sitt syfte. I ett seminarium vi höll med före detta PET-chefen i Danmark (motsvarande svensk SÄPO), menade Hans Jørgen Bonnichsen att allmänheten har intagit en mer positiv attityd till videoövervakning, om den utförs korrekt och hindrar brott. Man går från ett "Big Brother is watching you" till ett "Big Mama is taking care of you". Mycket intressant och tankeväckande inlägg. Länk finns här

I ett sjukhus kan videoövervakning skapa trygghet, och agera preventivt. På publika monitorer kan man synliggöra att filmning sker, på akutmottagningar P-garage, i kulvertar och andra utsatta platser. I efterhand kan man också naturligvis klara upp incidenter som tyvärr sker alltför ofta.


söndag 1 mars 2009

Klimatvänlig mat

Mårres Mat finner man några handfasta tips för att laga mat som är lite snällare mot planeten. 

För att minimera transporter kan man också undvika danskt kött, just nu rekommenderar även danska livsmedelsverket svenskt kött. Tydligen innehåller en allt för stor andel av köttet från vårt broderland i väster salmonella.  Svenska bönders långsiktiga arbete för en hög kvalitet lönar sig tydligen. 

Läser för övrigt i Christer Ljungbergs utmärkta blogg om vansinnet med att skicka mjölk kors och tvärs över landet.  Kan man koldioxidmärka baslivsmedel? Coop bör nog vårda trovärdigheten i sitt varumärke bättre. Det går inte i ena sekunden reklamera för Änglamarksortimentet för att i nästa fatta beslut om inte köpa in mjölk lokalt.