torsdag 29 oktober 2009

Hållbara hotell - Scandic

Det är uppmuntrande och inspirerande att se företag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Jag hade anledning att vara på Nordic Climate Solutions för två år sedan i Köpenhamn, och då fick Scandic pris för sitt långsiktiga arbete med CSR, Corporate Social Responsibility, hållbarhet eller vad man nu väljer att kalla det.
När jag idag checkade in på Scandic's trådlösa nätverk på hotellet i  Gävle poppade det upp en liten interaktiv applikation, där man kan se vad man faktiskt har åstadkommit genom sitt konsekventa arbete.
Man har också en sustainiability live report som är mycket enkel och pedagogisk. Jag tillät mig att ta en skärmdump, och tror jag är förlåten då de får gratisreklam här. (Om någon representant för Scandic läser detta är jag självklart  mottaglig för frinätter och presentkort:-)

Denna trend att åskådliggöra sin energiförbrukning, mediaförbrukning, avfallshantering blir allt starkare, det är inte enbart en fråga för entusiaster utan en ledningsfråga. På ett CSR seminarium jag nyligen besökte betonades det att det är en fråga för företagets överlevnad. De företag som har fokus på denna typen av frågor är i regel framgångsrika på andra områden också. Se tillexempel den stora möbeltillverkarens reklam för det nya helt gröna varuhuset i Malmö som är CO2neutralt.  Marknadskrafterna gör det omöjligt att inte agera. Som nämnts tidigare är det de bolag som snabbast kan anpassa sig till nya spelregler och ta position  som kan räkna med störst marknadsandelar. Jag är övertygad om att det finns mycket mer att göra i hotell vad gäller CO2 belastning, behovsstyrt klimat, komfortläge på enbart incheckade rum, motorstyrning av fläktar med mera, men Scandic har lyckats att få åtminstone mig reagera positivt, och därmed har man lyckats med framgångsrik varumärkesvård.

Andra som har utmärkt sig positivt i varumärkesvård är Volkswagen (och ja, VW representant, jag är emottaglig för bilar också:-) De började med Jazzkalkylatorn, Spotifykampanjen som nämndes i början av året i denna blogg. Som fortsättning på detta har man sponsrat miljösatsningen  thefuntheory.com, en film som skapades var "den djupa papperskorgen", som skulle få folk att slänga skräp i papperskorgar på stan.
I DN har nu pianotrappan omnämnts som "nätets största snackis". Se film nedan.

Genialt grepp av biltillverkaren, och uppenbarligen har syftet uppnåtts...
PR och humor hör definitivt ihop..För övrigt finns det få låtar nu som slår Crying Lighing med Artic Monkeys (spotifylänk)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

måndag 26 oktober 2009

Nytt storsjukhus i Öresundsregionen

Läser i dagens sydsvenskan att man skapar en gemensam ledning för UMAS (Malmö) och USIL (Lund). Detta är viktiga förändringar för inte bara sjukhusen i sig, utan för Öresundsregionen. Man möjliggör skapandet av en gemensam målbild för sjukhusen, som sträcker sig utanför det egna sjukhusets väggar. Man skapar förutsättningar för framtida forskning i samarbete med Universitet och högskolor. Investeringar i teknik kan samordnas för bästa effekt för vård och personal.
Detta initiativet och bla ESS satsningen, gör regionen än mer attraktiv för arbetstagare och investorer.
Låt oss som skattebetalare hoppas att man minimerar behovet av onödig byråkrati, så att mest möjliga skattekrona kommer patienterna till godo.

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras - forskning.se

Professor Christer Harryson från Örebro Universitet visar att totala energianvändningen i flerbostadshus kan halveras.
För att spara energi bör man tänka på innemiljö, energianvändning och livcykelkostnad.

torsdag 22 oktober 2009

Även miljökonferensen ska vara energieffektiv


Byggnader gör av med mer energi än transportsektorn, och är därmed stora källor till CO2 utsläppen, men detta faktum glöms ofta bort i debatten.
I dagens DN kunde man läsa att skeptikerna till IPCC's slutsatser blir allt färre. Det borde rimligtvis innebära att fler agerar, både på produktionssidan, via förnyelsebara energikällor, men framförallt på förbrukarsidan, via energieffektiviseringar och mer intelligent användande av energi. Enligt COP15's website tar nu Europa ledningen i att få till ett avtal i december. Som del i dealandet  erbjuder man resten att Europa ska sänka växthusgasutsläppen med 30% till år 2020 och 95% till 2050. Detta leder obönhörligen till högre priser på energi, men kan också leda till flera vettiga arbetstillfällen.

Även Bella Center, där COP15 hålls ville göra något åt sin egen energiförbrukning, se film nedan.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 15 oktober 2009

Blog Action Day - Say Goodbye to Pinot Noir

Idag är det blog action day.


I skrivande stund är det runt 9500 bloggar med över 13 Miljoner läsare som skriver något relaterat till klimatförändringarna och det energidilemma vi står inför. Målet är att rella beslut ska fattas på COP15 
En av alla dem som skrivit om händelsen är Gordon Brown, Storbritanniens premiärminister.

Mitt bidrag dagen till ära är en länk till en lista med top100 personliga effekter av även måttliga temperaturförändringar. Där förutses att franska vinodlare kommer få problem, medan man kanske kommer få vänja sig vid (hemska tanke) brittisk "champagne", Malariautbrott i europa, många fler maneter med mera. Läs!

Positiva nyheter:
Den lokala tidningen Sydsvenskan börjar nu ta sig i kragen. Som nämnts tidigare har man slarvat med bevakningen av den kommande konferensen. I dagens tidning har man två artiklar i ämnet, en om förberedelserna och en med basfakta om konferensen. Vågar man hoppas på en energi/klimatsektion på deras webplats också?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag 14 oktober 2009

Going green är nödvändigt och måste vara profitabelt

Mycket intressant men även emotionellt inlägg om klimatförändringar av John Doerr, riskkapitalisten som investerade i Amazon, Google, Compaq med flera. I detta inlägg berättar han bland annat vilken stor roll företagen spelar i att reducera CO2 utsläppen, som exempel tar han upp WalMarts ambitiösa energieffektiviseringsåtgärder. Mycket sevärt.

ESCO i sjukhussektorn


Region Skånes ESCO (Energy Service Companies)-samarbete med Schneider Electric har väckt internationell uppmärksamhet, om man med internationell menar Danmark:-) I artikeln från Building Supply skriver man om Region Skånes besparingar: "En samlet energibesparelse om året på 8,3 mio. kr. Det er, hvad Region Skåne kan fremvise efter en omfattende energirenovering af 440.000 m2 hospitalsbygninger. Renoveringsprojektet er et af Nordens hidtil største Esco-projekter, og det er Schneider Electric Buildings Business, der står bag renoveringen af de 3 forskellige hospitaler. "
Garanterade energibesparingar frigör skattepengar som kan komma brukarna till gagn, mer vård för pengarna, dessutom leder ESCO projekten i regel till ett bättre inneklimat, med färre sjukdagar och VRI som följd. Detta i sig är också positivt för patientsäkerheten.
Som skattebetalare är man förvånad att inte fler regioner/landsting ser denna möjlighet...

Ett exempel från Danmark där man har reducerat antalet vårdrelaterade infektioner med 35% och sjukfrånvaro med 33% är Aalborg Sygehus. Detta har bland annat skett via bättre rutiner hos vårdpersonal, men också via en bättre styrning av inneklimatet.
Länk Aalborg Sygehus
Länk Building Supply
För mer internationell info om ESCO, klicka här, eller se information från energimyndigheten här

tisdag 13 oktober 2009

Google och COP15

När elefanterna dansar.....


När google fokuserar på något brukar det sätta avtryck....Jag har tidigare skrivit om deras ambitioner kring PowerMeter, nu kommer nästa initiativ...


Blog Action Day 09

Frågan är om man via det vi populärt kallar sociala media, bloggar Facebook, Twitter mm kan påverka miljöbeslut i Köpenhamn?


Hur som helst är utfallet och besluten från COP15 viktiga för utvecklingen av vår gemensamma framtid på denna planet...
www.cop15.dk kan man dela med sig av åsikter kring klimatförändringarna.


En annan kampanj är Raise Your Voice som Youtube driver. Där kan man bidra med egna videofilmer kring klimatförändringar, se video nedanNär vi ändå är inne på Internet förtjänas Growyn att nämnas. Om man vill söka på Internet, och inte använda MSN, Yahoo eller Google finns det möjlighet att använda Growyn. Det är en sökmotor som via reklamintäkter finansierar olika lovvärda projekt i samarbete med till exempel Naturskyddsföreningen (som för övrigt Schneider Electric stödjer)
Gör den till standardsökmotor så här, sökresultaten är baserade på Yahoos sökmotor, så den fungerar bra.


I DN kan man läsa om hur man ska lösa finansieringen av förnyelsebara energikällor till utvecklingsländerna. Återigen fokuserar man på produktionen av el, vilket naturligtvis är viktigt. Ännu bättre är att effektivisera och förbruka mindre. Som nämnts i denna blogg tidigare, är effektivisering en av nycklarna till klimatfrågan. Den bästa kWh är den oförbrukade...I miljöaktuellt är man lite mer nyanserad och nämner detta.

Nu till reklamhörnan:
Energideklarationer anses vara ett steg i rätt riktning, men för större fastighetsägare med större bestånd behöver man göra större helhetsgrepp. Se video nedan för Dansk inspirationLiten parantes:
Det är intressant vad en sökning på den lokala tidningens web på COP15 ger. 3 artiklar om detta toppmöte 3,5 mil från tidningens chefsredaktion. En artikel handlar om hur trångt det kommer bli på pendeltågen till Köpenhamn. Hmmm, kommentarer överflödiga om tidningens förmåga att lyfta blicken...

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag 4 oktober 2009

Hospitality Sustainability Presentation at Cornell University Oct15 2007

Bra och välstrukturerad presentation om Green Building, Hållbarhetsfrågor generellt och hur framtida arbetsgivare kan positionera sig för nästa generation

Hur undviker varumärken att bli betraktade som dinosaurier framöver?

Vilka associationer får du av Kodak, General Motors, Shell, Xerox?

Snabbhet, flexibilitet, förändring?

Jaså inte?Ingen trodde för 20 år sedan att Kodak skulle gå i konkurs....

Framtidens varumärken kommer vara de som klarar av att förändras snabbt, och dessutom ha en positiv association kopplade till sig, i deras produkter, business development, försäljning och marknadsföring.
Man bör även stå för en hållbar utveckling och bidra positivt till samhället, och dessutom kommunicera detta på ett engagerande och personligt sätt! Vilka utmaningar.

I en undersökning utförd av www.aiesec.org
redan 2004 visade det sig att studenterna tyckte företagets värderingar var bland det allra viktigaste i valet av framtida arbetsgivare.Se bild till höger.

Nu fem år senare, och en stundande generationsväxling kombinerad med en förmodad högkonjuktur blir det allt viktigare som företag att positionera sig som en hållbar arbetsgivare.


I en undersökning på amerikanska studenter utförd 2007 av US Green Building Council visar det sig att varumärkesvården har blivit än viktigare.


  • 89% väljer varumärken associerade med en hållbar utveckling
  • 74% lyssnar på varumärken asscocierade med hållbar utveckling
  • 69% köper av varumärken associerade med hållbar utveckling
  • 66% rekommenderar varumärken associerade med hållbar utveckling

Hur möter man denna utveckling och varumärkesutmaning?
Det handlar också om hur väl man kommunicerar sin verksamhet på olika arenor. Jag skrev i Aug om hur företag kan skaffa sig konkurrensfördelar i svåra finansiella tider-disruptive innovations. Hur kan man som företagsledare anpassa sig efter nya förutsättningar?
Man talar ofta om triple bottom line, Economical, Social samt Environmental bottom line, och företag bedöms i på alla tre av omvärlden .

Behovet av förändring är stor. I bloggen Ronnestam.com finner man många goda strategier. I inlägget Dear CEO’s, Board Members and Top Management – what’s more important? Wine or Change? Johan Ronnestam rakt på sak om hur illa ställt det är med kunskapen om hur sociala medier och varumärkesvård i beslutande led hos många företag. Det kan finnas ett fåtal personer, ofta från marketing eller kommunikation som ser hur digitaliseringen förändrar affärsmodellerna, och det går snabbt! Jag kan inte låta bli att stjäla en av hans bilder...

Johan skriver vidare om behovet av att kommunicera varumärket i alla led, från hur produkterna paketeras till hur man redan i produktutvecklingen bör tänka på vilka värderingar produkten/lösningen kommunicerar.

People don’t want to connect to your products or services. They wanna connect to values, beliefs, emotions, passion and personality.
The brands that invite people to a conversation, listen to them, show them respect and show that they value people for being people and not potential money – those brands will be the winners.

Hur kan man som företagsledare framöver rekrytera kunder, anställda om man inte finns på de arenor där den nya generationens kunder agerar? Hur kan man visa att man reducerar sin energiförbrukning på ett antal fabriker, kontor etc, och detta betyder vida mer än att köra med etanol i bilflottan? Hur gör man Gigawatt timmar begripligt för folk som aldrig har reflekterat över en el eller värmeräkning?
Kommentera gärna, och kom med tips!


Till sist en liten reklamvideo från Schneider Electric. Tycker själv att musiken är fantastisk bra, kom på mig själv att humma den när jag stod och lagade mat till barnen.


fredag 2 oktober 2009

Valmöjligheter

Medan man funderar om Age of Stupid är att betrakta som pessimistisk domedagsprofetia eller den "nya Al Gore filmen" och wake up call inför COP 15 finns det mer konkreta och jordnära valmöjligheter, tillexempel vad man ska ha till middag imorgon...
I den utmärkta tidskriften Magasinet Filter skriver man bland annat om utfiskningen av världshaven, och de allt färre livskraftiga bestånden av matfisk.
Många hävdar att man bör äta mindre kött av miljöskäl för att köttindustrin genererar alltför stora mängder CO2 i förhållande till energiinnehåll i maten. Hur man än vänder sig så har man ett val med konsekvenser. Hur som helst, den välskrivna artikeln i Filter beskriver hur haven börjar tömmas och hur jakten på den fisk som trots allt finns kvar blir allt mer hänsynslös.
Man har också intervjuat en ljusskygg svensk storfiskare som tjänat mångmiljonbelopp på att tråla sig fram genom världshaven. Skrämmande läsning som får en att fundera över det personliga ansvaret individer har för en hållbar utveckling, och hur det ansvaret också skjuts över på oss konsumenter i valet av vad vi lägger på våra tallrikar, vilka trafikvanor vi har, hur vi väljer att energieffektivisera våra fastigheter.


Positiva trender saknas inte, och jag är övertygad optimist tills motsatsen bevisats.
I mitt jobb möter jag kunder som har börjat investera i energieffektiviseringar. Man börjar i ledningsgrupper ta hållbarhetsfrågor, CSR på allvar, och på ledningsnivå inför man nyckeltal/KPI:er som tillexempel ton gods tillverkat/kWh etc.
Detta gör man inte enbart för den goda sakens skull, utan framför allt av ekonomiska skäl. Få investeringar är så direktpåverkande på resultatet. Om man i en industri tex kan minska sina kostnader med 500 kSek årligen motsvarar denna resultatpåverkan (beroende på marginaler) en stor försäljningsökning. Att investeringarna dessutom ger en positiv miljöpåverkan är naturligtvis enbart av godo för kundernas val, och stärker ytterligare konkurrenskraften.
Med tanke på energiprisernas utveckling kan det också handla om överlevnad för företagen. Det är få investeringar som kan ge den direkta (och förhållandevis riskfria) avkastningen.

Frågan är om vi agerar tillräckligt snabbt för att undvika de negativa följderna av växthuseffekten? I sydsvenskan kunde man den 2:e okt läsa om hur man är nödd att valla in Falsterbo på grund av stigande havsvattennivåer.
Sannolikheten i prognoser kan ju naturligtvis alltid ifrågasättas. Jag skrev om havsvattennivåer i mars i denna blogg, och om hur man via Danmarks Radio kan gå in på en karta och själv testa hur olika höjningar av havsvattennivån påverkar ens närmiljö. Havsnära tomter kan kanske framöver komma ner till överkomliga priser...

I nyteknik kan man läsa om att energieffektiviseringar i existerande fastighetsbestånd ger mest klimatbesparingar per investerad krona, jag är benägen att hålla med....se gärna tidigare blogginlägg här

För övrigt, jag tvekar fortfarande om det blir fisk eller kött på middagsbordet imorgon...valet är mitt!


Lite reklam:
Från den 1:e Oktober byter TAC namn till Schneider Electric, och man utgör nu Building Business i koncernen. Making most of your energy är visionen, och man kan nu hjälpa kunderna med hela dess energiinfrastruktur.
Här en liten video som berättar lite mer....Fotnot 1
För mer info om var man kan se Age of stupid, gå in på http://www.ageofstupid.net/

Fotnot 2
När det gäller trafikvanor och framförallt höghastighetståg mellan Oslo och Öresundsregionen har Patrik Sterky skrivit en intressant krönika om "the true capital of Scandinavia"Det är mycket intressant och lite skrattretande att Stockholm försöker positionera sig som Capital of Scandinavia. I tidningen politiken betraktar en företrädare för Wonderful Copenhagen det som "storhetsvansinne" Som före detta 08, numera 040 är det intressant hur man i Mälardalen mentalt har svårt att svälja att Öresundsregionen är nordens tätast befolkade region och står för en betydande del av ländernas BNP.

Fotnot 3 Såg i DN.se att temaet bakom Filter har förärats ett välförtjänt reportage