tisdag 7 januari 2014

Vad innebär förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader? | Naturskyddsföreningen

Ett litet tips så här i början av året...

Boverket och Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Det är nu på remiss fram till den 31 januari. Med anledning av den korta remisstiden anordnar Naturskyddsföreningen ett frukostseminarium för att diskutera förslaget samt belysa hur det går att åstadkomma lönsamma energieffektiviserande renoveringar.

Se länk nedan för anmälan!

Frukostseminarium: Vad innebär förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader? | Naturskyddsföreningen