söndag 22 november 2015

Svenska folket bekymrat över klimatfrågan #bytenergi


Forskarna har stöd i tesen om att vi människor påverkar klimatet i negativ riktning. Sveriges Television har i en undersökning visat att en majoritet av svenskarna inte bara stödjer IPCC:s arbete, man tror även att situationen är värre. Detta borde ge de svenska politikerna stöd i det viktiga arbetet på COP21 i Paris inom kort. En nyckelfråga är hur man kommer se på energieffektivisering med de idag låga energikostnaderna, hur gör man det mer lönsamt att investera i energieffektivisering, "the fifth fuel", en annan nyckelfråga är hur man kan underlätta för egen produktion, mikroproduktion.
Positivt är att det råder en samsyn om att det är handling som gäller, inte fagra ord! Läs mer i länken nedan.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-litar-pa-klimatforskarnas-larm

onsdag 4 mars 2015

Ny europeisk uppförandekod för energitjänster

Vi hör dagligen rapporter om att energieffektiviseringen i Sverige och i andra länder går för långsamt för att vi ska kunna möta klimatutmaningarna.
I dagarna lanserades en uppförandekod för energitjänster. Syftet är att stärka effektiviteten, professionalismen och transparansen, men också att underlätta för strukturerade energieffektiviseringar.

Nu lanseras en europeisk uppförandekod för energitjänsten avtal om energiprestanda. Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric och Caverion har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.


Mer information om uppförandekoden finns på Transparense hemsida, eller på Energieffektiviseringsföretagens hemsida: http://www.eef.se/energitjanster/