onsdag 17 juni 2009

Är verkligen energi vinnare?

I Nyteknik skriver man att energiforskningen är vinnare bland de projekt som valts ut av anslagsgivande myndigheter som strategiska för landets framtid. På produktionssidan har man valt ut projekt som handlar om förnyelsebar elproduktion, på konsumtionssidan har man valt eldrift inom transportsektorn, gröna material och fordonsbränslen.

Alla tre områden är viktiga och angelägna. Den stora boven i energifrågan är dock fastigheter, byggnader och hus som står för ca 40% av jordens energikonsumtion och därmed CO2 emissioner Se tidigare inlägg här. Vill man på allvar se till att minska vår energiförbrukning bör man tillsätta medel även inom detta område, det är lätt att stirra sig blind på transportsektorn.

Med relativt enkla medel kan man uppnå stora besparingar via tex belysningstyrning, frekvensomformare på fläktar, behovstyrning av ventilation etc. Problemet är ofta att den som bygger byggnaden inte drabbas av de löpande kostnaderna för drift och underhåll...

Rekommenderar för övrigt läsning på bloggen www.itsagreenmobileworld.com , av Jorge L. Zapico, forskare vid KTH som nyligen publicerat ett intressant paper på sin blogg, där han tar upp de möjligheter mobila informationstekniken ger för att synliggöra carbon footprint.
Tankar väcks på att låta byggnadens IT system samverka med IT teknologi, sociala media och mobil teknologi för mäta och synliggöra hur vårt beteende styr kostnader och energiförbrukning i fastigheter....

Nedan lite positiva nyheter på energieffektiviseringsfronten:
I riksdagen beslutades idag att Sveriges energianvändning år 2020 ska vara 40% lägre än 1990 års nivå. För att uppnå detta beslut kommer man med all sannolikhet använda ekonomiska styrmedel. Man beslutade också att andelen förnyelsebar energi ska vara 50% år 2020.

Återigen intressant att fokus ligger på produktionssidan, frågan är hur man gör det lönsamt för företag att på allvar energieffektivisera deras fastigheter.
En förbrukad GWh är förbrukad, oavsett om den kommer från ett kolkraftverk eller en solpanel....vind och solkraft i all ära, fossila bränslen kommer att vara dominerande även framöver vare sig man vill eller inte.

Som skrivits tidigare i denna blogg kommer även i optimistiska scenarion förnyelsebara energikällor uppgå till ca 15% år 2030 globalt, och då har vi byggt ut rejält från dagens nivå.
Redan nu kommer reaktioner från boende i närheten av anläggningar, Henning Mankell har lämnat in en protest nyligen, se artikel i Sydsvenskan här

Nyligen har en sammanslutning bildats för att främja hållbart byggande. Sweden Green Building Council. Ett av de första initiativen blir att ta fram en internationell standard för miljöklassning. Detta är ett bra initiativ, och TAC har medverkat till ett flertal fastigheter blir green buildings eller LEED certifierade globalt.


Energiförbrukningen över tid och därmed livscykelkostnader blir allt viktigare för både byggherrar och framförallt beställare, vilket såsmåningom ger positiva effekter på miljön.

Mer kortsiktiga mål är midsommarfirandet...
Nu börjar det bli dags för midsommar och med den sillen. För ett tag sedan smakade jag pepparrotssill, mycket gott. Till det kan det avnjutas dryckjom och musik av den högre skolan. Gamla indierockarna Placebo har kommit ut med ett nytt album, "Battle for the sun". Kritikerkåren är blandad, men för oss som tycker att den bästa musiken gjordes på 90talet är skivan fin sommarlyssning.

måndag 8 juni 2009

Riksrevisionen kritiserar energideklarationer

Energideklarationernas syfte var att få ner energiförbrukningen i landets fastighetsbestånd. Tyvärr har enligt riksrevisionsverket energideklarationerna i vissa fall blivit en papperstigrar utan konkreta förändringsförslag.
Läs mer i Ny teknik här

Jag kan bara instämma i detta. Många kunder vi möter har gjort energideklarationer via andra firmor än vår, eller är inne i processen, och energideklararationerna hamnar ofta "i knät" i ledningsgrupp eller på driftschefsnivå, och man vet inte vad man ska göra med informationen. Tyvärr har vissa av firmorna som utför dessa energideklarationer inte den fastighetstekniska kunskapen för att utföra energideklarationer, än mindre ge konkreta förslag på förbättringar, utan det blir mer av tidsödande "fylleriövningar" än framåtriktande förbättringsförslag. Mycket snack och lite hockey med andra ord...

Läs även andra bloggares åsikter om

För övrigt vill jag bara tillägga att det var inte jag som var ute och tjuvade i helgen, jag lovar! se artikel.:-)

torsdag 4 juni 2009

TAC hjälper Houston att effektivisera energiförbrukningen via Clinton Climate Initiative


För 9,6 M$ kommer Houston energieffektivisera byggnader och uppnå en 20% energibesparing.

Houston är en av de 40 städerna i världen som är med i C40. I Europa är bland annat Berlin, Warshawa och London med i initiativet. Det är positivt att man har insett den stora roll stora urbana områden har gällande klimatpåverkan. Stockholm och Köpenhamn är med som så kallade "affiliate cities".

Mer information om projektet finns här
För en karta på de städer som är med globalt i initiativet, se här

För att lära sig mer om energieffektivisering finns det utmärkt gratis material här på Energy University.

onsdag 3 juni 2009

Doing good by doing well

Som nämndes igår i denna blogg tillbringades dagen på ett mycket intressant seminarium om kommunikation och hållbarhet på Sustainable Business Hub. Inläggen och diskussionerna modererades mycket proffsigt och personligt av Jan Wifstrand, Rapidus.
Inläggen var av varierande karaktär, bland annat fick vi höra om hur NSR arbetar med skolbarn för att påverka medborgarna i Helsingborg att sortera sitt avfall korrekt, amerikanska studenter från George Washington University redogjorde över skillnader och likheter mellan hur amerikanska och skandinaviska företag hanterar hållbarhetsperspektivet.  En av slutsatserna var att de amerikanska varumärkena kommunicerar sitt hållbarhetsarbete mer, medan de svenska är mer actionorienterade enligt devicen Gör först-Snacka sedan. 
 I Skandinavien hade man arbetat med hållbarhets och klimatfrågor under en längre tid, men kanske av andra skäl.(pengar och logistik tex)

Jag är helt övertygad om att vi har en hel del att lära från den andra sidan atlanten även om hypen kring CSR frågor lätt leder till lätt kommunicerbara symbolhandlingar-green washing.
Amerikanska företag arbetade enligt studenterna mer med näraliggande socialt ansvar med stöd till lokala lovvärda initiativ.

Danska Ehrverv (ung motsv Företagarna i Sverige) har gett ut en skrift där man undersökt hur skandinaviska företag arbetar med hållbarhetsfrågor (min blygsamhet förbjuder mig att rekommendera läsning av sidorna 34-35:-) 


I skriften påvisar man bland annat att CSR och hållbarhetsarbete i dess olika former är i högsta grad ett strategiskt arbete som inte är filantropiskt utan handlar om att öka intjäning, skapa konkurrensfördelar och inte någon välgörenhet från företagens överskott. Det handlar om affärsnytta och effektiviseringar i alla kostnadsled och skapa beständiga värden för företagets/kommunens kunder/medborgare, inget annat. Bästa möjliga spendering för intjänad krona, och bästa möjliga spendering av våra skattekronor.

Jag tog i mitt inlägg upp problemet med myter och fakta i kommunikationen kring hållbarhet.


Vi har stora energiutmaningar framöver, ett stort energidilemma med en växande  befolkning som urbaniseras allt snabbare. UnitedNations, Department of Economic and Social Affairs gör en prognos för 2030 på 8,3 Miljarder människor varav 60% i städerMed en ökande population och en växande medelklass ökar energibehovet. För att undvika alltför stora klimatförändringar bör vi enligt IPCC halvera utsläppen av växthusgaser.

Det är denna ekvationen och detta dilemma vi bör koncentrera oss på. 

Jag tog också upp myten om att förnyelsebara energikällor inte allena kan hjälpa oss med ekvationen.

Enligt International Energy Agency kommer förnyelsebara energikällor även i ett optimistiskt scenario stå för <15%>

Detta leder till slutsatsen att den största miljövinsten ligger i att effektivisera mera, att använda energin mer intelligent och mer behovsstyrt.

En annan myt  är att transportsektorn är den stora miljöboven.

Fakta är att byggnader står för 41% av
 energiförbrukningen medan transportsektorn står för 31%, och vill man få effekt på CO2 utsläppen bör man fokusera mer på fastighetssektorn.

Temat för dagen var kommunikation om hållbarhet, och problemet med hållbarhetskommunikation är att det är mycket mera visuellt med ett vindkraftverk, solpaneler eller lastbilar och flygplan.
Byggnader är inte alls lika visuellt effektiva i kommunikation och sexiga....

Vad vi alla i branchen borde lära oss är hur man mer effektivt kommunicerar besparingar i fastigheter till målgruppen, dvs de som verkar i fastigheten.
Vad får det för miljöpåverkan om du som kontorsanställd höjer temperaturen på ditt kontorsrum, vad får det för miljöpåverkan om du som lärare öppnar fönstret i ditt klassrum (pga ibland icke behovsstyrd undermålig ventilation och kraftig solinstrålning) utan att vrida av radiatorerna? 
I fastighetstekniska systemen finns mycket förbrukningsdata som kan användas i kommunikationssyfte, hur mycket energi gör skolan av med översatt till antal bilmil, hur mycket har vi sänkt vår förbrukning på denna vårdavdelningensedan förra året etc.
Tricket tror jag är att synliggöra förbrukningen och ge direktrespons till människan via tex en display, web eller liknande.
Denna och annan information är också lämplig att kommunicera via web, PR, displayer i receptioner, uppföljning till CSR program etc. Många av våra kunder har vi hjälpt att skapa underlag till konkreta positiva historer om energibesparingar, exvis blev Örebro kommun nyligen nominerad till ett prestigefyllt pris i veckans affärer. I Danmark blev en annan av våra kunder nyligen nominerad till Nordic Climate Solutions pris.

Jag skulle vilja uttrycka det som att vi som företag "hjälper kunderna att walk the talk", att uppnå konkreta resultat som påverkar både nedersta linjen och deras hållbarhetsarbete.


Som nämnts tidigare i denna blogg var det även viktigt för 
Bella Center att agera inför Cop15. Där kommer man använda information från fastigheten och energibesparingarna för deras eget gröna program + kommunicera deras besparingar till personal, besökare + de 3000
 journalisterna på COP15... Se här hur man i tidskriften CSR beskriver projektet.


På mötet fanns en hel del mediakonsulter, PR-strateger med mera som ser en möjlighet att bidra med deras proffession...innan man kopplar in dessa är det av yttersta vikt att man vet fakta så att man inte skjuter förbi målet.

Påverka där det ger konkreta resultat....och se till att det är riktiga stories, inte bara "luft" och symbolik. Se tex "klimatfestivalen i Björns Trädgård" som exempel på en aktivitet som kan tyckas mer symbolisk än något annat om än lovvärd...Det är lätt att tycka att "det där med miljö är bra" och samtidigt köra omkring i sin gamla SAAB V4 och bo i ett dragigt hus med englasfönster och oljepanna.....miljötalibanister kallar Christer Ljungberg denna kategori ibland vilket är en utmärkt benämning.

Det diskuterades på mötet om medias roll i klimatdebatten, och framför allt den dominerande tidningen i sydvästskåne. Varför tar inte detta media upp de positiva historierna om hållbarhet som tex Malmö stad kan bidra med? Uppenbarligen tycker man inte att det har tillräckligt nyhetsvärde, att det inte är en story, eller saknar man kompetens att bedöma...Lite av professionen hos en journalist är ju som bekant att skapa en story och göra den läsvärd....man kan inte förvänta sig att av folk som inte alltid är skolade i kommunikation att producera storyn, som journalist få den serverad och färdigskrivenpå ett fat....
Kolleger på andra sidan sundet har sedan länge egna sektioner för klimat på premiumplats på webben, se tex Berlinske här.
Jag kan bjuda Sydsvenskan på en story här...Rubrik som vi har valt när vi internationellt talar om detta caset är "The Strand School gets an A+ for its intelligent building solutions". 


Ett annat media som är lite mer proaktiva med en av vår tids viktigaste frågor är Veckans Affärer som dels ser värdet för läsarna att kommunicera de ekonomiska aspekterna på energieffektivisering, dels att kommunicera att man som media är med i debatten kring miljö och ekonomi. Senaste nyheten på deras temasektion är hur IKEA vann deras instiftade ePrize för hållbara lösningar.


Vi fick på mötet också höra ett exempel från några sjukhus där man genom utbildning hade ändrat beteende hos sjukvårdspersonal genom intern utbildning och interna tävlingar. Målet var att sjukhuspersonalen skulle släcka efter sig, stänga av maskiner med mera, och man hade därigenom sänkt energiförbrukningen. 
Vore det inte bättre att låta tekniken arbeta för människan, och tillexempel ha automatisk belysningsstyrning och närvarostyrd ventilation för att åstadkomma ett ännu bättre resultat driftekonomiskt och miljömässigt, och inte behöva lägga resurser på att påverka beteende...?

Att fastigheter, även nybyggnationer, inte byggs på ett klimatsmart sätt idag har bland annat med upphandlingsprocessen i den traditionstyngda byggbranchen. Byggherrarna strävar ofta efter lägsta möjliga pris här och nu och mäts inte på livscykelkostnaderna på fastigheten. För dem lönar det sig inte att tänka långsiktigt....men det är kanske material för ett annat blogginlägg framöver...?

I sann kommunikationsteknisk anda har jag lärt mig att man ska avsluta positivt och hoppfullt, så nedan finner du en liten film om en dansk kommun som satsat långsiktigt på klimatet och dessutom på ett finansiellt sunt sätt.

Läs även andra bloggares åsikter om

Se även artikel i Veckans Affärer om de finansiella utmaningarna för vindkraften eler artikel i miljöaktuellt där EU förutser tillväxt för förnybar energi.

tisdag 2 juni 2009

ESS och media

Som nämnts i denna blogg i början av maj börjar det att närma sig ett ESS beslut till Skandinaviens favör. Det var mycket intressant att se hur denna nyhet behandlades i medialandskapet. ESS nära på ignorerades av rikstäckande media med säte i Stockholm. I Danmark sände Niels Bohr institutet raskt ut en pressrelase, Berlingske Tidende har bevakat frågan länge ur ett Öresundperspektiv, se även artikel här när informella beslutet fattades. I Business.dk skriver man att "Et forskningscenter som dette vil tiltrække de dygtigste forskere og studerende og give et tydeligt plus på videnbalancen for både Sverige og Danmark."

I Sverige har såklart Sydsvenskan bra täckning, något annat vore anmärkningsvärt...Man har bland annat en intervju med Lars Leijonborg här om konsekvenserna med ESS och en featureartikel om mannen bakom idén Lars Börjesson här . De samlade ESS arkivet på Sydsvenskan finner man på http://sydsvenskan.se/lund/ess/. NyTeknik utmärker sig också positivt med 7-8 artiklar om investeringen.

Hur ser det ut på mer rikstäckande media kan man fråga sig...?
Söker man på ESS på skvallerblaskan dagens industri får man träff bland annat på rubriken "En kunglig miljardaffär: PrinsESSan Viktoria och Daniel Westling........"
Man har visserligen pliktskyldigast lagt in en artikel om beslutet, med en något surmulen kommentar från Per Omling, Vetenskapsrådet om att det kommer "...dra resurser från resten av vetenskapssverige". Per tillägger också att 13 miljardersinvesteringen kommer att ha "en enorm regional betydelse för Skåne"...
I Dagens Nyheter har man efter att ha förstått vidden av investeringen tagit upp frågan i ett antal artiklar vilket borgar för att komma med på mediaagendan i ankdammen....

Den alltid läsvärda bloggen Ljungbergs Blogg har som vanligt en intressant trafikplanerings- och miljövinkel på det hela, där han drar den naturliga logistikslutsatsen att beslutet kommer boosta spårbunden trafik i området+ att det är viktigt med sedvanlig miljöprövning av ESS.

Läs även andra bloggares åsikter om

Efter denna lilla mediaobservation är det hög tid för mig att förbereda anförande på sustainable business hub i morgon på temat "Kommunikation för hållbarhet". Program finner man här. Jag kommer att beröra de myter och fakta som omger diskussionerna kring energi och energieffektiviseringar, och vi ska diskutera möjligheter att kommunicera energivinster. Mer info följer i denna blogg.