måndag 8 juni 2009

Riksrevisionen kritiserar energideklarationer

Energideklarationernas syfte var att få ner energiförbrukningen i landets fastighetsbestånd. Tyvärr har enligt riksrevisionsverket energideklarationerna i vissa fall blivit en papperstigrar utan konkreta förändringsförslag.
Läs mer i Ny teknik här

Jag kan bara instämma i detta. Många kunder vi möter har gjort energideklarationer via andra firmor än vår, eller är inne i processen, och energideklararationerna hamnar ofta "i knät" i ledningsgrupp eller på driftschefsnivå, och man vet inte vad man ska göra med informationen. Tyvärr har vissa av firmorna som utför dessa energideklarationer inte den fastighetstekniska kunskapen för att utföra energideklarationer, än mindre ge konkreta förslag på förbättringar, utan det blir mer av tidsödande "fylleriövningar" än framåtriktande förbättringsförslag. Mycket snack och lite hockey med andra ord...

Läs även andra bloggares åsikter om

För övrigt vill jag bara tillägga att det var inte jag som var ute och tjuvade i helgen, jag lovar! se artikel.:-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar