fredag 17 juni 2011

Kommer en ny internationell standard boosta energieffektivisering?

Effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan är en nyckelfråga för dagens och morgondagens samhälle. I dagarna lanserades standarden för införandet av energiledningssystem ISO 50001. Senare i höst kommer SIS lansera en svensk motsvarighet. Energiledningssystemet sägs kunna samverka med övriga kvalitetssystem (ISO 9000) och miljöledningssystem (ISO 9000). Man kan fråga sig om även ISO 26000 som ger guidelines för socialt ansvarstagande kommer att införlivas.

ISO 50001 definierar kraven på utveckling, implementering, underhåll och förbättring av energiledningssystem. ISO 50001 kommer skapar ett ramverk för organisationer att hantera energi. Man uppskattar att standarden skulle kunna påverka upp till 60% av världens energianvändning.

Vilket inflytande de olika ISO standarderna de facto har diskuteras ibland. Är en ISO standard enbart en hygienfaktor i en upphandling eller bidrar arbetet i sig med miljöledningssystem, kvalité och energiledning till ett effektivare arbetssätt och ständiga förbättringar?

Positivt är att kravbilden ökar på ett energieffektivt byggande, både genom ISO 50001 och de frivilliga certifieringssystemen Green Building, Miljöbyggnad, Breeam och Leed, alla med sina fördelar och respektive fokusområden.

Att leva energisnålare är ett sätt att undvika framtida konsekvenser av vårt överutnyttjande av jordens resurser. Att hela tiden höja ribban via nya standarder och certifieringar är en del i arbetet, men det gäller att gå från ord till handling snabbt.

Schneider Electrics huvudkontor i Paris är den första byggnad i världen att ISO 50001 certifieras. Jag har tidigare i denna blogg skrivit om "The Hive" som byggnaden kallas. Det är bra att man nu är tidigt ute och visar att det faktiskt både är ekonomiskt vettigt och klimatsmart att arbeta strukturerat med sin energiförbrukning.


Som Hans Nilsson skriver i den utmärkta bloggen Fourfact:  Vi människor tycker ju som bekant om att tjäna men hatar risk och att förlora. Det handlar inte om hur mycket du tjänar på att energieffektivisera, det handlar om hur mycket du förlorar om du låter bli!

Bild lånad från http://psychology.wikia.com/wiki/Prospect_theoryAvslutningsvis kan vi enligt denna artikel notera att oljan i Norge tar slut om 8 år.

Länkar:
DN - oljan slut om åtta år
Smart Planet
Greenbiz.com - Om ISO 50001
The Hive
Fourfact 
Miljö & Utveckling - om ISO 50001


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag 10 juni 2011

Hur mäta energieffektivisering?

Energimyndigheten här tagit fram en rapport med förslag på indikatorer. Se länk nedan för rapport.

Staffan Fredlund har skrivit ett läsvärt inlägg om stöd för energieffektiviseringar.  Om man ger stöd bör man kunna hitta lämpliga indikatorer för stödet. Se länk här för Staffans inlägg på digital agenda forum.

För övrigt undrar man om några av studenterna som sjunger på stadens gator kan tänka sig att jobba med energieffektivisering.... för en ljus framtid...


Energimyndigheten - Ny rapport: Indikatorer för energieffektivisering
Published with Blogger-droid v1.6.7

måndag 6 juni 2011

Rekordhöga koldioxidutsläpp ifjol

Idag på Sveriges Nationaldag slogs värmerekord på fem orter i Sverige.
Samtidigt rapporterar IEA om rekordhöga koldioxidutsläpp 2010 som en följd av den globala ekonomiska återhämtningen.
Finns det ett samband?
Oavsett vilket åskådliggörs energidilemmat tydligt. Lars Westermark, enhetschef på Naturvårdsverket:
– Om de här utsläppen fortsätter öka kommer vi att missa tvågradersmålet och vi kommer kanske att landa på en ökning av mellan fyra och sex procent istället. Det innebär stora påfrestningar på både människor och ekosystem och skapar svårigheter för till exempel livsmedelsförsörjning...

Är de Svenska företagen, kommunerna och landstingen tillräckligt snabba i energiomställningen?
Se länk här för resultat från Schneider Electrics årliga Energiindikator.


Rekordhöga koldioxidutsläpp i fjol - Ekot | Sveriges Radio

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,