torsdag 26 februari 2009

MFF - Lyngby - Gratis är gott

Sitter på tåget mellan Göteborg och Malmö och läser den positiva nyheten att Sydsvenskan sänder matchen MFF Lyngby gratis på nätet. Mycket gott initiativ. Läs även "gratis är gott" angående framtida affärsmodeller.
Fantastisk fin service med snabbt trådlöst nätverk på X2000 för övrigt.

onsdag 25 februari 2009

Betamax, vila i frid


Dagens PS har listat 10 stora teknikfloppar som dog ut. Titta på bildspelet och bli nostalgisk. Saknar dock Palm Pilot, försvann  på något halvår... borde snart vara samlarvärde på plastprylarna i byrålådan. Just nu genererar ett välvårdat exemplar 4.99$ på eBay

måndag 23 februari 2009

Vattenfall köper holländsk energijätte

Vi läser i Veckans Affärer att statliga Vattenfall plockar upp plånboken och köper holländska Nuon för 95 Miljarder kronor. Detta är det största förvärvet någonsin i svensk näringslivshistoria. Nuon producerar energi med hjälp av 95 % fossila bränslen, gas och kol, 5% förnybara bränslen. Vatenfall bör kunna ha ambitionen att öka andelen sol och vindkraft, och inte bara säkra produktion om Putin strular....
Uppenbarligen saknas inte pengar överallt...även om svenska riksdaler riskerar att tappa mer i värde när riksbanken planerar att sänka räntan ytterligare. Ge oss några år med inflation och kanske 95 Miljarder är vad man betalar för nätavgifterna hos elproducenterna...

fredag 20 februari 2009

Norge - Framtidens sjukhus

Såg på ett filmklipp i dansk tv hur ett sällskap besökte Akershus Universitetssjukhus.

Där har man varit visionära och tagit ett helhetsgrepp på sjukhusdriften ur ett patient-, personal- och smittskyddsperspektiv, med bland annat automatiska portörer i kulvertarna som transporterar bland annat tvätt. 


Framtidens sjukhus, enligt Cisco

En id'e om framtidens sjukhus, här framförd av en partner till Schneider Electric, Cisco
Se också film nedan om partnerskapet, och vad det kan innebära för framtidens sjukhus


onsdag 18 februari 2009

Lovande uttalande från Sveriges kommuner och Landsting


Energieffektiviseringsutredningen föreslår att kommunerna, landstingen och staten upprättar avtal om energieffektivisering. Avtalen blir viktiga verktyg i arbetet med att överträffa EU:s mål.
Det ska bli spännande att se vad det konkret mynnar ut i.

Under tiden roar vi oss med bilder från den kitchiga konceptrestaurangen Hospitālis i Riga. Se mer i artikeln från Dagens Medicin eller gå direkt till restaurangens site. Smaklöst eller inte - döm själva.

tisdag 17 februari 2009

Morgonlatten rymmer mer än 200 liter vatten


Om all världens vatten motsvarade innehållet i en vanlig hink vatten, ryms allt sötvatten i världen en matsked. Precis som man kan åskådliggöra miljöpåverkan med CO2 åtgång kan man också mäta olika produkters vattenåtgång. Detta och mycket annat kan man läsa om på den utmärkta siten CSR i praktiken.


På tal om kaffe skrev DN häromdagen att billigt kaffe innehåller sju gånger högre halt av nickel än de något dyrare.
Om man överför ovanstående resonemang på fastigheter och byggnader, hur länge dröjer det innan vi ser artiklar i DN kring vilka byggnader som är energibovar kontra byggnader som är klimatneutrala?
Så här ser förresten vårt egna CSR index ut. Utrymme för förbättringar, men en bit på vägen.

Autumn leaves

Lite kul är det faktiskt:-)

måndag 16 februari 2009

Elleverantörerna ryter

I dagens veckans affärer finner man ett inlägg från Torsten Olsson, omvärldsanalytiker på Eon.
Han ryter till om att fastighetsägare borde dra sitt strå till stacken vad gäller energieffektiviseringar. Industrin har traditionellt varit bättre på effektiviseringar, så även inom energiförbrukningen. Frågan man ställer sig är vilket intresse en energileverantör har att kunderna köper mindre...?
Fakta är dock att med enkla medel såsom behovstyrning av rum, belysningsstyrning + en optimering av ventilationanläggning kan man åstadkomma åtminstone 15-20% besparing, så nog kan fastighetsägarna dra sitt strå till stacken....

Om man tänker in både säkerhetsanläggning, strömförsörjning + ventilation redan i planeringsstadiet av byggnaden sparar man ca 25% kapitalomkostnader och ca 30% driftskostnader. Detta enligt en studie av brittiska konsultgruppen CBTG

fredag 13 februari 2009

Hälften av alla danskar missnöjda med inneklimat

En undersökning i Danmark utförd av TAC Danmark visar att hälften av alla danskar är missnöjda med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Vad detta kostar samhället och arbetsgivare i minskad produktivitet och ökad sjukfrånvaro håller arbetstilsynet (arbetarskyddstyrelsen i DK) att räkna vidare på. I den danska tidningen Ekstrabladet finner man mer om detta. Nestorn i inneklimatforskning på DTU, Geo Clausen menar att ett dåligt inneklimat nedsätter produktiviteten med mellan 5-10%. 

torsdag 12 februari 2009

Google lanserar Powermeter

Nu lanserar sökmotorjätten en tjänst för att på ett enkelt sätt få överblick över sin energiförbrukning - PowerMeter.  Tanken är att man på ett enkelt sätt ska kunna synliggöra sin energiförbrukning (faktiskt på ett liknande sätt som undertecknad bloggade om igår :-), och pupblicera sin energiprofil online.

Powermeter är ett webb-baserat program som ska visa energiförbrukningen ett hus, uppdelat på olika poster och uppdaterat timme för timme i nästan realtid. 

När Google ger sig på energiområdet är det positivt för alla som håller på med energieffektivisering på det ena eller andra sättet, och man flyttar fokus från enbart producentsidan till att även omfatta konsumtionen av energi. 
Energiförbrukningen i byggnader står för ca 40% av den globala energiförbrukningen, så insatser där får direkt inflytande på den totala energiförbrukningen globalt.

I artikeln från Ny Teknik skriver man bland annat att synliggörandet av energianvändningen i sig inte är tillräckligt, utan det krävs engagemang från användare. Detta engagemang kan man erhålla genom tävlingar mellan bostadsområden, skolor, städer med mera.

Det är positivt att Google ger sig in i energidiskussionen, det sprider kunskap till gemene man om den enskilda betydelsen av ens eget handlande.   (och ack så smart för deras CSR rating.)

För övrigt läser vi i SVD att Mälaren är värderad till 40 Miljarder.  Greg Morrisson, professor i Vatgten/Miljö/Teknik vid Chalmers sticker ut hakan. Intressant att applicera motsvarande kalkyler på andra sjöar, Östersjön, skog etc. Då kan man också sätta pris på vad det kan få kosta att rena utsläpp eller reducera energiförbrukning. 


tisdag 10 februari 2009

Gratis är faktiskt gott


På ett möte i Malmö talade Internetgurun Chris Anderson om framtida affärsmodeller, och att digital information enligt honom kommer att vara gratis. Chris talade om papperstidningar vs. internet, men varför tar man inte och lägger ut energieffektivitet, strömförsörjning, carbon footprint etc i byggnader brett? Det om något skulle ge en möjlighet för företag och privatpersoner att benchmarka sig själva, och trigga förändring. Informationen finns idag online, i elmätare, fastighetsautomationssystem (här ett exempel från TAC)mm . Det vore intressant om man som fastighetsägare kunde utnyttja Web2.0 och lägga upp sin fastighets profil på ett standardiserat sätt på Facebook, Google Maps och liknande siter för att uppmana till lite sund konkurrens villaområden, städer, hotellkedjor emellan osv.

Information som inte är tillgänglig gör ingen nytta!

Till sist, glädjande nyheter från hemstaden:
Malmö höjer ambitionsnivån vad gäller att reducera klimatpåverkan och CO2 utsläpp. Inför klimatkonferensen i Köpenhamn COP15 på Bella Center (där undertecknads företag för övrigt hjälper till att reducera energiförbrukningen med 20%) vill man från Malmös sida höja EU:s klimatmål till det dubbla. Go for it Ilmar!
Se artikel här.

fredag 6 februari 2009

Grøn økonomi gör det gratis för Gribskov kommun at modernisera sina byggnader

Ännu en dansk kommun har valt ett samarbete med privata sektorn för att finansiera sitt fastighetsbestånd via energibesparingar. 150 byggnader, ca 190 000kvm omfattas av ESCO kontraktet.
Se artikel här

För övrigt har man äntligen från regeringshåll kommit överens om, inte enbart produktionssidan, utan också de energieffektiviseringsmål som ska gälla: 20% effektivare energianvändning fram till 2020, helt klart ett steg i rätt riktning. 

Det är självklart mycket fokus på produktionssidan, där bla. vindkraftsindustrin välkomnar beslutet, för att inte tala om all diskussion om kärnkraft.

Energieffektivitetsmålet är klart oambitiöst däremot, ligger enbart i linje med  EU:s strategi att reducera utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till 2020. 

Även internationellt har energiuppgörelsen väckt diskussion. The Guardian har en neutral ton medan man i Tyskland är mer kritisk. Den tyska miljöministern menar att uppgörelsen är en cementering av gamla strukturer. 


onsdag 4 februari 2009

Tänkandet är alltför nationellt

I denna artikel i Sydsvenskan pekar man på faktum att,  trots en befolkning som överstiger Mälardalen  med en halv miljon har man svårt att lyfta blicken i de styrande skikten i Köpenhamn och Stockholm för de potentiella möjligheterna som finns med en öresundsregion

Denna bloggare från Haninge är av en annan åsikt, döm själva...

Undertecknad har varit bosatt i STHLM i ett antal år för att sedan lämna hufvudstaden, och det är skrämmande hur lite man i media läser om resten av Sverige, DN är trots allt ofta en lokalblaska med begränsat riksintresse utanför tullarna....
Mna gör tillexempel hellre ett feature reportage om någon lokalfestival på gärdet än ett reportage om när kulturministern inviger ett Riksmuseum för glas i Växjö (enbart ett exempel)
som torde vara av ett högre riksintresse....det är ju lättare att skicka en journalist och fotograf till gärdet än ut i landet. Tror att man känner igen sig i GBG och Malmö också. I Malmö idetifierar man sig mer som en del av Europa än en kranskommun till STHLM...

Peace

söndag 1 februari 2009

Frigör resurser genom energibesparing


I både Danmark, USA och Sverige har man börjat förstå vitsen med ESCO (Energy Services Companies) projekt, dvs att man frigör pengar nu genom energibesparingar. Ibland kallar men det EPC-kontrakt (Energy Performance Contracting). Vad man än kallar det är det i dessa finansiellt strama tider man kan ta kraftag mot energislöseriet samtidigt som man frigör landstingents/kommunens kassaflöde till kärnverksamheten. En kommun som har tagit utmaningen på allvar är Vingåkers kommun. I artikeln här beskriver man tydligt hur man sänkt sina årliga kostnader med 2 Miljoner SEK. Det uppskattas säkert av skattebetalarna...

Om fler kommuner och landsting skulle hänga på, skulle vi ha konkreta initiativ och resultat att peka på inför klimatkonferensen 2009 i KöpenhamnBella Center.