lördag 22 december 2012

Så kan energismarta kommuner spara tre miljarder - Miljöaktuellt

Energiförbrukningen i det svenska offentliga fastighetsbeståndet måste minska. Detta försvåras av att kommuner och landsting, trots ett klart uppdrag från Regeringen, har för lågt satta mål. I praktiken innebär det att glappet mellan den potential det offentliga Sverige ser, och deras ambitioner, kostar Sverige och svenska skattebetalare enorma belopp varje år.  Läs mer i Miljöaktuellt, länken nedan

Debatt:Så kan energismarta kommuner spara tre miljarder? - Miljöaktuellt