fredag 9 april 2010

Klimatsmarta byggnader = god investering + färre sjukdagar

Det som många misstänkt länge har nu vederlagts i en undersökning.

Enligt US Green Building Council ger en Green Building färre sjukdagar och högre produktivitet. Enligt undersökningen ger en Green Building investering en besparing på $5 per kvadratfot enbart på grund av minskad sjukfrånvaro. Med en hastig huvudräkning (1kvadratfot= 0,09 kvm) skulle det motsvara en besparing på $55 per kvadratmeter, dvs 384 kr.

Till detta kan nämnas att 55% av respondenterna menar att det leder till en produktivitetsökning.
Detta en besparing utöver den rena energibesparingen.
Hur kan man förklara detta?
Det är förmodligen inte enbart att man har certifierat byggnaden till att vara en Green Building, utan beror på omständigheter som ett gott inneklimat, goda driftsstrategier samt en funktionell fastighet.

När jag arbetade i vårt danska systerbolag genomförde vi en studie kring inneklimatets påverkan på människor som arbetar inomhus till största delen av dagen (ca 1000 sjuksköterskor, lärare, tjänstemän etc), se länk här för tidigare blogginlägg kring detta samt undersökningen +  resultat här.
Resultatet var nedslående: Hälften av alla inomhusarbetande Danskar är missnöjda med inneklimatet. 54 % uppger att man snabbare får huvudvärk, 52% uppger att man får svårare att koncentrera sig.
Nestorn i inneklimatforskning på DTU, Geo Clausen menar att ett dåligt inneklimat nedsätter produktiviteten med mellan 5-10%. 


Det visar sig att de goda visionerna med ett nytt bygge ofta förloras i ett byggprojekt, med där kortsiktighet ofta premieras till nackdel för långsiktiga lösningar.
En undersökning från Medecinerhuset i Aalborg 2008 visar att ett sunt inneklimat kan reducera sjukfrånvaron med så mycket som 1/3. Se inlägg här

Schneider Electric i Sverige är certifierad Green Building stödjande företag. Gavlefastigheter har efter att ha sänkt energiförbrukningen med 30% i stadshuset valt att Green Building certiera byggnaden. Detta är ett positivt exempel på att man tänker långsiktigt, det är dock viktigt att det långsiktiga synsättet sprider sig till nybyggnation också..

Proaktiva fastighetsägare behövs, även om man från det större politiska spelet kan ana att det kommer tvingande regler framöver. I Bonn just nu har man det första klimatmötet efter COP 15, även om man inte har samma opinionsstöd och tryck från omvärlden kvarstår faktum: Energibehovet ökar samtidigt som vi behöver släppa ut mindre koldioxid.

För övrigt så här inför helgen kan man notera att arbetarna vid Carlsbergs bryggeri i Höje Tåstrup är redo att gå ut i strejk för att man nu enbart får dricka en öl på arbetstid istället som för tidigare tre! Danskt kynne överaskar,  Hvergang.

I sann Svensk anda kommer nedan ett alkoholfritt alternativ. En riktigt snygg och sant nördig film om hur pixlarna anfaller världen med sköna referenser till Commodore och Atari. Håll till godo.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,torsdag 1 april 2010

Aprilskämt.se

För 4:e året i rad liverrapporterar Aprilskämt.se mediernas aprilskämt.
Bra site en dag om året:-)
Favoriter är Google Translate for Animals (nedan) samt Trelleborgs tankar om att bygga en arena till havs.
Glad påsk !Läs även andra bloggare om , ,

Aprilskämt.se