fredag 23 januari 2009

Dansk TV tar upp inneklimatets betydelse för produktiviteten

I TV Avisen, (motsvarande Aktuellt eller Rapport i Sverige) hade man två inslag där man tog upp att över hälften av de som arbetar inomhus i Danmark är missnöjda med inneklimatet.
Resultaten baserar sig på en undersökning med över 1000 respondenter, det kommer att länkas till undersökningen om en vecka på denna blogg.....

Man har ett positivt exempel i ett av Strålfors danska tryckerier (som råkar vara ett TAC projekt) Där har man tack vare ett bättre inneklimat fördubblat produktiviteten.

Här kommer länkarna till TV inslagen:
  1. Inslag om undersökning och hur Geo Clausen , expert vid Dansk Teknisk Universitet (DTU) talar om de positiva effekter man får vid ett optimalt inneklimat.

  2. Inslag om Strålfors

Här finns för övrigt ännu en utmärkt artikel om inneklimatets betydelse för produktiviteten av Geo Clausen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar