onsdag 21 januari 2009

Ibland läser man om folk som tvivlar på IPCC's rapporter om Co2 påverkan, exvis i forumet här

Oavsett om man tror på de många vetenskapsmännen som ligger bakom IPCC eller ej bör man nog fundera över två saker: Hur PRODUCERAR vi energi med minsta möjliga miljöbelastning, hur OPTIMERAR vi användningen av energi? Debatten brukar ofta bli snedvriden åt producenthållet och förnyelsebar energi, men en stor potential ligger i att förbruka mindre. Man fokuserar också ofta på transportsektorn. Faktum är att kyla och värme + belysning till fastigheter står för ca 40% av den globala energikonsumptionen.

Med enkla medel, tex behovsstyrning av rum (värme-belysning) + en översyn av frekvensomformare till motorer och pumpar,  minskar man ganska snabbt energiförbrukningen med ca 20% för större fastigheter. Problemet är vid uppförandet av nya fastigheter vill man inte lägga pengar på "fördyrande" teknik, trots att driftskostnaderna över tid blir lägre. Låt involverade i byggbranchen mätas mer på driftskostnader över tid än enbart initialkostnaden  i uppförandeprocessen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar