onsdag 16 oktober 2013

Effektivitet i kommunikation

Det var längesedan undertecknad bloggade. Det är stor skillnad mellan tempot i att skriva inlägg kontra det korta snabba flödet i Twitter, där det mesta jobbrelaterade  numera  hamnar, (tex flöde här till höger)
Tangentbordet på en I-Pad bjuder ej heller in till längre texter.

I den dagliga screeningen i den så kallade sociala webben dyker det då och då dock upp några guldkorn som förtjänar några extra tangentnedslag. Gamla kompisen Mårten Mårre Skånman, okrönt monark och pionjär inom content marketing, i brist på andra ord, innan user generation, colloboration, content sharing, digital communication och andra modeord dök upp och också hann bli omoderna.
Det talades om interaktivitet och Web 2.0 redan 2004 när undertecknad arbetade som global webmaster på ett större företag, sedan dess har det gått framåt med expotentiell utveckling.

I IDG:s Loggenbloggen har han berättat hur en vecka på jobbet ser ut, mycket läsvärt.
Han tar bland annat upp hanteringen av varumärket kräver en helhetssyn, värdet av "live the brand", att verkligen kunna stå för all kommunikation i alla kanaler.
Alltför många industriföretag av den gamla skolan har olika avdelningar som ej har en samsyn kring kommunikationen.
Kunderna/partners/personer bryr sig inte om om det är webbavdelning, marknad, support, sälj, personalavdelning eller andra man har kontakt med, det är närvaro som gäller....och snabb tillgång till relevant innehåll, innehåll med personlighet;  Många tankeställare i Mårtens text.
En del kallar det han skriver om en genomtänkt multikanalstrategi.

Ur övriga flödet en välkommen nyhet: Musikikonen Neneh Cherry kommer ut med nytt material, och gästspel av Robyn. Det kan bli hur bra hur som helst. Se länk här.

Nästa blogginlägg kommer att bli mer inriktat på det jag brinner för, dvs teknik och effektivitet, klokare användning av energi, den bästa gigawattimmen är som bekant den som man aldrig gör av med.

Så länge, kika gärna in på bloggar inom Energy Management och effektivitet här.onsdag 22 maj 2013

lördag 18 maj 2013

#EurovisionSongContest #Malmö in a #sustainable and #energyeffective arena thanks to #schneiderelectric


Eurovision song contest is a critical event that requires state of the art technology.
Malmö Arena was able to reduce its budgeted energy consumption by 40 percent with the help of a integrated system solution. Property operation has also been made more efficient – just one person can manage and monitor systems for heating, ventilation, fire and security from a laptop.
See more information here.

Schneider Electric has delivered the main iBMS (intelligent Building System) system for the property and also integrated the various subsidiary systems. This has given Malmö Arena control over all the property systems in one and the same interface.
For more information of the arena, please see this link
For information in Swedish, please see heretorsdag 11 april 2013

Varje kvadratmeter som inte är energieffektiviserad är ett slöseri med skattebetalarnas pengar.


Schneider Electric har i rapporten Energiindikatorn kartlagt hur Sveriges kommuner och företag ser på olika dimensioner av energihantering. Rapporten visar att Sveriges kommuner tyvärr släpar efter de privata företagen på så gott som alla områden inom energieffektivisering. Ambitionerna är lägre, de konkreta åtgärderna färre och uppföljningen av resultaten mer bristfällig. Detta går tvärtemot regeringens ambition att den offentliga sektorn ska leda energieffektiviseringen av Sverige.

Mer info här

torsdag 28 februari 2013

Lördag 23 Mars släcker vi igen - Earth Hour 2013 Official Video

Man ska inte underskatta vikten av symbolhandlingar, lördag den 23 Mars är det earth hour.
Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en signal till världens beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.
I sammanhanget kan man påminna om att det inte räcker med att släcka lampan en timma under Earth Hour, då det enbart i Sverige finns en effektiviseringspotential på 38 TWh...

söndag 3 februari 2013

Effektiv, men ändå säker vård

Dagens sjukvård har stora krav på effektiva patientflöden, låg energiförbrukning och kostnadseffektivitet. Likväl kan man inte göra avkall på patientsäkerheten. Vårdskador motsvarar en stor utgiftspost, enligt Vårdförbundet orsakar vårdskador 630 000 extra vårdygn i Sverige. Bilden till höger från Vårdförbundets event i Almedalen 2011.

På global basis, (även i I-länderna) drabbas 1 av 10 patienter av vårdskador enligt WHO.

Inget sjukhus är immunt mot vårdskador, man börjar emellertid i allt högre grad införa nollvision mot vårdskador. 

En del av vårdskadorna kan förebyggas med en intelligent infrastruktur inom sjukhuset.
Boston University School of Public Health har kartlagt skador som kan förebyggas,  se bild nedan.
En viktig del av att förebygga vårdskador inom operationssalar är den kritiska kraftförsörjningen och hur lätt det är för OP-personal med snabb och effektiv tillgång till information kring fysiska parametrar såsom övertryck, tillgång till medicinska gaser mm. Det gäller ibland att minska ställtiden mellan operationer för att få en så effektiv och riskfri vård som möjligt. Informationen skall även sparas för ökad spårbarhet och lärande.

Se film nedan hur det konkret kan se ut.


Ett annat exempel på hur en samverkande intelligent infrastruktur kan motverka vårdskador och skydda liv vid en brand visas i bilden nedan. Alltifrån belysning till ventilation och passagesystem bör samverka för patienter och medarbetares bästa.
För en mer utförlig beskrivning av hur vårdskador kan förebyggas, se gärna det engelska blogginlägget från min kollega här


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,