torsdag 11 april 2013

Varje kvadratmeter som inte är energieffektiviserad är ett slöseri med skattebetalarnas pengar.


Schneider Electric har i rapporten Energiindikatorn kartlagt hur Sveriges kommuner och företag ser på olika dimensioner av energihantering. Rapporten visar att Sveriges kommuner tyvärr släpar efter de privata företagen på så gott som alla områden inom energieffektivisering. Ambitionerna är lägre, de konkreta åtgärderna färre och uppföljningen av resultaten mer bristfällig. Detta går tvärtemot regeringens ambition att den offentliga sektorn ska leda energieffektiviseringen av Sverige.

Mer info här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar