söndag 3 februari 2013

Effektiv, men ändå säker vård

Dagens sjukvård har stora krav på effektiva patientflöden, låg energiförbrukning och kostnadseffektivitet. Likväl kan man inte göra avkall på patientsäkerheten. Vårdskador motsvarar en stor utgiftspost, enligt Vårdförbundet orsakar vårdskador 630 000 extra vårdygn i Sverige. Bilden till höger från Vårdförbundets event i Almedalen 2011.

På global basis, (även i I-länderna) drabbas 1 av 10 patienter av vårdskador enligt WHO.

Inget sjukhus är immunt mot vårdskador, man börjar emellertid i allt högre grad införa nollvision mot vårdskador. 

En del av vårdskadorna kan förebyggas med en intelligent infrastruktur inom sjukhuset.
Boston University School of Public Health har kartlagt skador som kan förebyggas,  se bild nedan.
En viktig del av att förebygga vårdskador inom operationssalar är den kritiska kraftförsörjningen och hur lätt det är för OP-personal med snabb och effektiv tillgång till information kring fysiska parametrar såsom övertryck, tillgång till medicinska gaser mm. Det gäller ibland att minska ställtiden mellan operationer för att få en så effektiv och riskfri vård som möjligt. Informationen skall även sparas för ökad spårbarhet och lärande.

Se film nedan hur det konkret kan se ut.


Ett annat exempel på hur en samverkande intelligent infrastruktur kan motverka vårdskador och skydda liv vid en brand visas i bilden nedan. Alltifrån belysning till ventilation och passagesystem bör samverka för patienter och medarbetares bästa.
För en mer utförlig beskrivning av hur vårdskador kan förebyggas, se gärna det engelska blogginlägget från min kollega här


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar