tisdag 20 januari 2009

Visionärt sjukhus England

Ett gott exempel på hållbar och visionär utveckling där man tar ett helhetsgrepp på ett sjukhus energiförbrukning. Man har tänkt på allt ifrån förnybara energikällor till behovsstyrd belysning, frekvensomformare på fläktar och tvätt av lakan. Kanske lite mer kostsamt till en början, men ger energibesparingar och lägre driftskostnader över tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar