onsdag 14 oktober 2009

ESCO i sjukhussektorn


Region Skånes ESCO (Energy Service Companies)-samarbete med Schneider Electric har väckt internationell uppmärksamhet, om man med internationell menar Danmark:-) I artikeln från Building Supply skriver man om Region Skånes besparingar: "En samlet energibesparelse om året på 8,3 mio. kr. Det er, hvad Region Skåne kan fremvise efter en omfattende energirenovering af 440.000 m2 hospitalsbygninger. Renoveringsprojektet er et af Nordens hidtil største Esco-projekter, og det er Schneider Electric Buildings Business, der står bag renoveringen af de 3 forskellige hospitaler. "
Garanterade energibesparingar frigör skattepengar som kan komma brukarna till gagn, mer vård för pengarna, dessutom leder ESCO projekten i regel till ett bättre inneklimat, med färre sjukdagar och VRI som följd. Detta i sig är också positivt för patientsäkerheten.
Som skattebetalare är man förvånad att inte fler regioner/landsting ser denna möjlighet...

Ett exempel från Danmark där man har reducerat antalet vårdrelaterade infektioner med 35% och sjukfrånvaro med 33% är Aalborg Sygehus. Detta har bland annat skett via bättre rutiner hos vårdpersonal, men också via en bättre styrning av inneklimatet.
Länk Aalborg Sygehus
Länk Building Supply
För mer internationell info om ESCO, klicka här, eller se information från energimyndigheten här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar