fredag 2 oktober 2009

Valmöjligheter

Medan man funderar om Age of Stupid är att betrakta som pessimistisk domedagsprofetia eller den "nya Al Gore filmen" och wake up call inför COP 15 finns det mer konkreta och jordnära valmöjligheter, tillexempel vad man ska ha till middag imorgon...
I den utmärkta tidskriften Magasinet Filter skriver man bland annat om utfiskningen av världshaven, och de allt färre livskraftiga bestånden av matfisk.
Många hävdar att man bör äta mindre kött av miljöskäl för att köttindustrin genererar alltför stora mängder CO2 i förhållande till energiinnehåll i maten. Hur man än vänder sig så har man ett val med konsekvenser. Hur som helst, den välskrivna artikeln i Filter beskriver hur haven börjar tömmas och hur jakten på den fisk som trots allt finns kvar blir allt mer hänsynslös.
Man har också intervjuat en ljusskygg svensk storfiskare som tjänat mångmiljonbelopp på att tråla sig fram genom världshaven. Skrämmande läsning som får en att fundera över det personliga ansvaret individer har för en hållbar utveckling, och hur det ansvaret också skjuts över på oss konsumenter i valet av vad vi lägger på våra tallrikar, vilka trafikvanor vi har, hur vi väljer att energieffektivisera våra fastigheter.


Positiva trender saknas inte, och jag är övertygad optimist tills motsatsen bevisats.
I mitt jobb möter jag kunder som har börjat investera i energieffektiviseringar. Man börjar i ledningsgrupper ta hållbarhetsfrågor, CSR på allvar, och på ledningsnivå inför man nyckeltal/KPI:er som tillexempel ton gods tillverkat/kWh etc.
Detta gör man inte enbart för den goda sakens skull, utan framför allt av ekonomiska skäl. Få investeringar är så direktpåverkande på resultatet. Om man i en industri tex kan minska sina kostnader med 500 kSek årligen motsvarar denna resultatpåverkan (beroende på marginaler) en stor försäljningsökning. Att investeringarna dessutom ger en positiv miljöpåverkan är naturligtvis enbart av godo för kundernas val, och stärker ytterligare konkurrenskraften.
Med tanke på energiprisernas utveckling kan det också handla om överlevnad för företagen. Det är få investeringar som kan ge den direkta (och förhållandevis riskfria) avkastningen.

Frågan är om vi agerar tillräckligt snabbt för att undvika de negativa följderna av växthuseffekten? I sydsvenskan kunde man den 2:e okt läsa om hur man är nödd att valla in Falsterbo på grund av stigande havsvattennivåer.
Sannolikheten i prognoser kan ju naturligtvis alltid ifrågasättas. Jag skrev om havsvattennivåer i mars i denna blogg, och om hur man via Danmarks Radio kan gå in på en karta och själv testa hur olika höjningar av havsvattennivån påverkar ens närmiljö. Havsnära tomter kan kanske framöver komma ner till överkomliga priser...

I nyteknik kan man läsa om att energieffektiviseringar i existerande fastighetsbestånd ger mest klimatbesparingar per investerad krona, jag är benägen att hålla med....se gärna tidigare blogginlägg här

För övrigt, jag tvekar fortfarande om det blir fisk eller kött på middagsbordet imorgon...valet är mitt!


Lite reklam:
Från den 1:e Oktober byter TAC namn till Schneider Electric, och man utgör nu Building Business i koncernen. Making most of your energy är visionen, och man kan nu hjälpa kunderna med hela dess energiinfrastruktur.
Här en liten video som berättar lite mer....Fotnot 1
För mer info om var man kan se Age of stupid, gå in på http://www.ageofstupid.net/

Fotnot 2
När det gäller trafikvanor och framförallt höghastighetståg mellan Oslo och Öresundsregionen har Patrik Sterky skrivit en intressant krönika om "the true capital of Scandinavia"Det är mycket intressant och lite skrattretande att Stockholm försöker positionera sig som Capital of Scandinavia. I tidningen politiken betraktar en företrädare för Wonderful Copenhagen det som "storhetsvansinne" Som före detta 08, numera 040 är det intressant hur man i Mälardalen mentalt har svårt att svälja att Öresundsregionen är nordens tätast befolkade region och står för en betydande del av ländernas BNP.

Fotnot 3 Såg i DN.se att temaet bakom Filter har förärats ett välförtjänt reportage

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar