måndag 26 oktober 2009

Nytt storsjukhus i Öresundsregionen

Läser i dagens sydsvenskan att man skapar en gemensam ledning för UMAS (Malmö) och USIL (Lund). Detta är viktiga förändringar för inte bara sjukhusen i sig, utan för Öresundsregionen. Man möjliggör skapandet av en gemensam målbild för sjukhusen, som sträcker sig utanför det egna sjukhusets väggar. Man skapar förutsättningar för framtida forskning i samarbete med Universitet och högskolor. Investeringar i teknik kan samordnas för bästa effekt för vård och personal.
Detta initiativet och bla ESS satsningen, gör regionen än mer attraktiv för arbetstagare och investorer.
Låt oss som skattebetalare hoppas att man minimerar behovet av onödig byråkrati, så att mest möjliga skattekrona kommer patienterna till godo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar