söndag 4 oktober 2009

Hur undviker varumärken att bli betraktade som dinosaurier framöver?

Vilka associationer får du av Kodak, General Motors, Shell, Xerox?

Snabbhet, flexibilitet, förändring?

Jaså inte?Ingen trodde för 20 år sedan att Kodak skulle gå i konkurs....

Framtidens varumärken kommer vara de som klarar av att förändras snabbt, och dessutom ha en positiv association kopplade till sig, i deras produkter, business development, försäljning och marknadsföring.
Man bör även stå för en hållbar utveckling och bidra positivt till samhället, och dessutom kommunicera detta på ett engagerande och personligt sätt! Vilka utmaningar.

I en undersökning utförd av www.aiesec.org
redan 2004 visade det sig att studenterna tyckte företagets värderingar var bland det allra viktigaste i valet av framtida arbetsgivare.Se bild till höger.

Nu fem år senare, och en stundande generationsväxling kombinerad med en förmodad högkonjuktur blir det allt viktigare som företag att positionera sig som en hållbar arbetsgivare.


I en undersökning på amerikanska studenter utförd 2007 av US Green Building Council visar det sig att varumärkesvården har blivit än viktigare.


  • 89% väljer varumärken associerade med en hållbar utveckling
  • 74% lyssnar på varumärken asscocierade med hållbar utveckling
  • 69% köper av varumärken associerade med hållbar utveckling
  • 66% rekommenderar varumärken associerade med hållbar utveckling

Hur möter man denna utveckling och varumärkesutmaning?
Det handlar också om hur väl man kommunicerar sin verksamhet på olika arenor. Jag skrev i Aug om hur företag kan skaffa sig konkurrensfördelar i svåra finansiella tider-disruptive innovations. Hur kan man som företagsledare anpassa sig efter nya förutsättningar?
Man talar ofta om triple bottom line, Economical, Social samt Environmental bottom line, och företag bedöms i på alla tre av omvärlden .

Behovet av förändring är stor. I bloggen Ronnestam.com finner man många goda strategier. I inlägget Dear CEO’s, Board Members and Top Management – what’s more important? Wine or Change? Johan Ronnestam rakt på sak om hur illa ställt det är med kunskapen om hur sociala medier och varumärkesvård i beslutande led hos många företag. Det kan finnas ett fåtal personer, ofta från marketing eller kommunikation som ser hur digitaliseringen förändrar affärsmodellerna, och det går snabbt! Jag kan inte låta bli att stjäla en av hans bilder...

Johan skriver vidare om behovet av att kommunicera varumärket i alla led, från hur produkterna paketeras till hur man redan i produktutvecklingen bör tänka på vilka värderingar produkten/lösningen kommunicerar.

People don’t want to connect to your products or services. They wanna connect to values, beliefs, emotions, passion and personality.
The brands that invite people to a conversation, listen to them, show them respect and show that they value people for being people and not potential money – those brands will be the winners.

Hur kan man som företagsledare framöver rekrytera kunder, anställda om man inte finns på de arenor där den nya generationens kunder agerar? Hur kan man visa att man reducerar sin energiförbrukning på ett antal fabriker, kontor etc, och detta betyder vida mer än att köra med etanol i bilflottan? Hur gör man Gigawatt timmar begripligt för folk som aldrig har reflekterat över en el eller värmeräkning?
Kommentera gärna, och kom med tips!


Till sist en liten reklamvideo från Schneider Electric. Tycker själv att musiken är fantastisk bra, kom på mig själv att humma den när jag stod och lagade mat till barnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar