måndag 3 augusti 2009

Hur kan företagare skapa möjligheter i kristider- disruptive innovations?

I managementlitteraturen flödar det av termer som tillexempel disruptive technologies, changing the game mm, mer eller mindre klart definierade.... Disruptive kan kanske översättas med paradigmskifte, något som påverkar spelreglerna för företagande.

En kollega till mig, Brandi McManus har i en avhandling skrivit om Muskets, crossbows and CEOs, om dagens utmaningar inom energiområdet, och hur snabbt man som företagsledare anpassar sin verksamhet efter nya förutsättningar. Tillgången på energi och vår planets förutsättningar för liv håller på att förändras radikalt. NGO:s ( Non Governmental Organisations) och företag ställer nya krav på samarbetspartners och leverantörer.
Hur påverkar det underleverantörer om tex Walmart som står för 10% av importen från Kina ställer hållbarhetskrav på sina underleverantörer i Kina?
Vilka företag kommer att förändra sig tillräckligt snabbt för att överleva nya spelplanen. Hur mycket är det värt att investera för att klara framtida energieffektivitetskrav från kunder och brukare.
I en artikel i DN idag talar man om att tillgången på olja kommer att begränsa tillväxten framöver, oljefälten sinar inom en nära framtid. Att situationen är allvarlig är det ingen tvekan om. En sexprocentig minskning som nämns i artikeln betyder att oljeproduktionen minskar till hälften på elva år. Så om endast elva år producerar världens oljeindustri endast fyrtiofem miljoner fat om dagen, medan vår tillväxt vid en tre procentig ökning skulle kräva etthundrasjutton miljoner fat. Det fattas alltså sjuttiotvå miljoner fat per dag, som ska ersättas med antingen andra energikällor eller ökad effektivitet (mindre förbrukning). Att energipriserna går upp är nog ingen okvalficerad gissning...

På bloggen theOildrum åskådliggör en författare dilemmat med oljan. Världen gör idag av med ca 1,3 kubikmil olja (Amerikanska Miles). För att ersätta dessa med dagens energiförbrukning krävs det bland annat ca 33000 nya vindkraftverk, 52 kärnkraftverk etc...
Naturligtvis bör man ta denna beräkning med några nypor salt, men det är ändå en tankeväckare.....

Hur förändrar budskap som ovan spelplanen och möjligheterna för nutida och framtida företag?
1 kommentar:

  1. Den där bilden är tyvärr så missvisande eftersom den visar hur många av varje typ av kraftverk som behöver köras i 50 år för att motsvara en kubik-mile olja. För att ersätta världens årsförbrukning av olja krävs således t.ex. cirka 2500 kärnkraftverk eller 5000 kolkraftverk, osv.

    SvaraRadera