onsdag 29 juli 2009

Organismer som skapar biobränsle

Intressant artikel i danska Ingeniören om en biotechfirma som säger sig via genteknik ha skapat organismer som kan producerabio bränsle med hjälp av enbart fotosyntesen.

Per hektar skulle man kunna producera 180 000 liter och år, vilket skulle göra det konkurrenskraftigt gentemot fossila bränslen.

Nackdelarna skulle vara att arealen man utnyttjar ej kan utnyttjas till livsmedelsproduktion.

http://ing.dk/artikel/100213-biotekfirma-gensplejsede-organismer-kan-give-braendstof-til-hele-usa?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=ingformiddag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar