onsdag 17 juni 2009

Är verkligen energi vinnare?

I Nyteknik skriver man att energiforskningen är vinnare bland de projekt som valts ut av anslagsgivande myndigheter som strategiska för landets framtid. På produktionssidan har man valt ut projekt som handlar om förnyelsebar elproduktion, på konsumtionssidan har man valt eldrift inom transportsektorn, gröna material och fordonsbränslen.

Alla tre områden är viktiga och angelägna. Den stora boven i energifrågan är dock fastigheter, byggnader och hus som står för ca 40% av jordens energikonsumtion och därmed CO2 emissioner Se tidigare inlägg här. Vill man på allvar se till att minska vår energiförbrukning bör man tillsätta medel även inom detta område, det är lätt att stirra sig blind på transportsektorn.

Med relativt enkla medel kan man uppnå stora besparingar via tex belysningstyrning, frekvensomformare på fläktar, behovstyrning av ventilation etc. Problemet är ofta att den som bygger byggnaden inte drabbas av de löpande kostnaderna för drift och underhåll...

Rekommenderar för övrigt läsning på bloggen www.itsagreenmobileworld.com , av Jorge L. Zapico, forskare vid KTH som nyligen publicerat ett intressant paper på sin blogg, där han tar upp de möjligheter mobila informationstekniken ger för att synliggöra carbon footprint.
Tankar väcks på att låta byggnadens IT system samverka med IT teknologi, sociala media och mobil teknologi för mäta och synliggöra hur vårt beteende styr kostnader och energiförbrukning i fastigheter....

Nedan lite positiva nyheter på energieffektiviseringsfronten:
I riksdagen beslutades idag att Sveriges energianvändning år 2020 ska vara 40% lägre än 1990 års nivå. För att uppnå detta beslut kommer man med all sannolikhet använda ekonomiska styrmedel. Man beslutade också att andelen förnyelsebar energi ska vara 50% år 2020.

Återigen intressant att fokus ligger på produktionssidan, frågan är hur man gör det lönsamt för företag att på allvar energieffektivisera deras fastigheter.
En förbrukad GWh är förbrukad, oavsett om den kommer från ett kolkraftverk eller en solpanel....vind och solkraft i all ära, fossila bränslen kommer att vara dominerande även framöver vare sig man vill eller inte.

Som skrivits tidigare i denna blogg kommer även i optimistiska scenarion förnyelsebara energikällor uppgå till ca 15% år 2030 globalt, och då har vi byggt ut rejält från dagens nivå.
Redan nu kommer reaktioner från boende i närheten av anläggningar, Henning Mankell har lämnat in en protest nyligen, se artikel i Sydsvenskan här

Nyligen har en sammanslutning bildats för att främja hållbart byggande. Sweden Green Building Council. Ett av de första initiativen blir att ta fram en internationell standard för miljöklassning. Detta är ett bra initiativ, och TAC har medverkat till ett flertal fastigheter blir green buildings eller LEED certifierade globalt.


Energiförbrukningen över tid och därmed livscykelkostnader blir allt viktigare för både byggherrar och framförallt beställare, vilket såsmåningom ger positiva effekter på miljön.

Mer kortsiktiga mål är midsommarfirandet...
Nu börjar det bli dags för midsommar och med den sillen. För ett tag sedan smakade jag pepparrotssill, mycket gott. Till det kan det avnjutas dryckjom och musik av den högre skolan. Gamla indierockarna Placebo har kommit ut med ett nytt album, "Battle for the sun". Kritikerkåren är blandad, men för oss som tycker att den bästa musiken gjordes på 90talet är skivan fin sommarlyssning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar