fredag 13 februari 2009

Hälften av alla danskar missnöjda med inneklimat

En undersökning i Danmark utförd av TAC Danmark visar att hälften av alla danskar är missnöjda med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Vad detta kostar samhället och arbetsgivare i minskad produktivitet och ökad sjukfrånvaro håller arbetstilsynet (arbetarskyddstyrelsen i DK) att räkna vidare på. I den danska tidningen Ekstrabladet finner man mer om detta. Nestorn i inneklimatforskning på DTU, Geo Clausen menar att ett dåligt inneklimat nedsätter produktiviteten med mellan 5-10%. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar