fredag 6 februari 2009

Grøn økonomi gör det gratis för Gribskov kommun at modernisera sina byggnader

Ännu en dansk kommun har valt ett samarbete med privata sektorn för att finansiera sitt fastighetsbestånd via energibesparingar. 150 byggnader, ca 190 000kvm omfattas av ESCO kontraktet.
Se artikel här

För övrigt har man äntligen från regeringshåll kommit överens om, inte enbart produktionssidan, utan också de energieffektiviseringsmål som ska gälla: 20% effektivare energianvändning fram till 2020, helt klart ett steg i rätt riktning. 

Det är självklart mycket fokus på produktionssidan, där bla. vindkraftsindustrin välkomnar beslutet, för att inte tala om all diskussion om kärnkraft.

Energieffektivitetsmålet är klart oambitiöst däremot, ligger enbart i linje med  EU:s strategi att reducera utsläpp av växthusgaser med minst 20 procent till 2020. 

Även internationellt har energiuppgörelsen väckt diskussion. The Guardian har en neutral ton medan man i Tyskland är mer kritisk. Den tyska miljöministern menar att uppgörelsen är en cementering av gamla strukturer. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar