tisdag 10 februari 2009

Gratis är faktiskt gott


På ett möte i Malmö talade Internetgurun Chris Anderson om framtida affärsmodeller, och att digital information enligt honom kommer att vara gratis. Chris talade om papperstidningar vs. internet, men varför tar man inte och lägger ut energieffektivitet, strömförsörjning, carbon footprint etc i byggnader brett? Det om något skulle ge en möjlighet för företag och privatpersoner att benchmarka sig själva, och trigga förändring. Informationen finns idag online, i elmätare, fastighetsautomationssystem (här ett exempel från TAC)mm . Det vore intressant om man som fastighetsägare kunde utnyttja Web2.0 och lägga upp sin fastighets profil på ett standardiserat sätt på Facebook, Google Maps och liknande siter för att uppmana till lite sund konkurrens villaområden, städer, hotellkedjor emellan osv.

Information som inte är tillgänglig gör ingen nytta!

Till sist, glädjande nyheter från hemstaden:
Malmö höjer ambitionsnivån vad gäller att reducera klimatpåverkan och CO2 utsläpp. Inför klimatkonferensen i Köpenhamn COP15 på Bella Center (där undertecknads företag för övrigt hjälper till att reducera energiförbrukningen med 20%) vill man från Malmös sida höja EU:s klimatmål till det dubbla. Go for it Ilmar!
Se artikel här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar