söndag 8 mars 2009

Livscykelkostnader i fastigheter

Miljöstyrningsrådet uppmärksammar i en artikel i upphandling.24 att man bör ta med miljöfrågorna tidigt i byggprocessen för att man inte ska gå miste om de initiala investeringar som kan sänka driftskostnaderna över fastighetens livscykel.

Den som får i uppdrag att bygga huset är sällan samma aktör som sedan ska förvalta det. Är det en kommunal byggnad till exempel förvaltas den ofta av kommunen, medan den byggs av en extern entreprenör.

Problemet är att förvaltning och entrepenad hålls åtsilda och de ekonomiska incitamenten för att bygga energieffektivt/investera i energisnål utrustning är ofta mer kostsamt.

Man ger som förslag att tex utlova en bonus om leverantören lyckas hålla nere den årliga energiförbrukningen till exempelvis 90 kWh/kvm.

Det är svårt att påverka den konservativa byggbranchen, men energieffektivitet är åtminstone mer på agendan nu än för några år sedan....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar