tisdag 3 mars 2009

Integrerad säkerhet i byggnader


Tyvärr har utvecklingen tvingat fram nya lösningar för att minimera risker i samhället. Överallt där det samlas människor finns det en utökad risk. I ett sjukhus kan rädda liv om man i tid detekterar hot mot personal och patienter på en akuttmottagning tillexempel. På en flygplats kan det handla om att snabbt upptäcka en väska som har stått övergiven för länge.... 
I många fall reagerar man ej proaktivt, dvs man har en passiv videoövervakning, man upptäcker brott när det har hänt i efterhand, tillexempel när elever och lärare kommer till en vandaliserad skola. Med videoanalys kan man reagera proaktivt-när det händer och tex tillkalla vaktbolag om någon befinner sig för nära ett dagis med en tänd tändsticka och en papperskorg...


I vårt systerbolag Pelco arbetar man intensivt med videoteknik, dels med att utveckla mjukvara som detekterar en incident, dels med att integrera video som en aktiv del i övrig fastighetsautomation. I klippet ovan är några exempel på intelligent videoanalys belysta. Ett annat jag hörde från en kund var att integrera strategiskt placerade videokameror med brandlarm. När larmet går kan man snabbt verifiera om det det facto brinner, eller det är falsklarm. Detta sparade många kronor i färre falsklarm. Andra exempel på videoanalys finns i denna länk där man också beskriver goda råd kring de överväganden som bör göras.

Teknik i all ära.....
I överväganden om videoövervakning är det viktigt att man inte skapar ett övervakningssamhälle utan att man strikt följer PUL och tar hänsyn till integriteten. Det är när man varken följer lagar eller tar hänsyn till bildkvalite man får en lösning som motverkar sitt syfte. I ett seminarium vi höll med före detta PET-chefen i Danmark (motsvarande svensk SÄPO), menade Hans Jørgen Bonnichsen att allmänheten har intagit en mer positiv attityd till videoövervakning, om den utförs korrekt och hindrar brott. Man går från ett "Big Brother is watching you" till ett "Big Mama is taking care of you". Mycket intressant och tankeväckande inlägg. Länk finns här

I ett sjukhus kan videoövervakning skapa trygghet, och agera preventivt. På publika monitorer kan man synliggöra att filmning sker, på akutmottagningar P-garage, i kulvertar och andra utsatta platser. I efterhand kan man också naturligvis klara upp incidenter som tyvärr sker alltför ofta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar