tisdag 31 mars 2009

Klimat och energipolitik för en hållbar framtid

I dessa dagar när de dåliga nyheterna och svarta rubrikerna haglar kan det vara på sin plats att uppmärksamma en god nyhet:
Regeringen har satt upp mål om att reducera energianvändningen med 20% fram till år 2020. I promemorian på regeringskansliets hemsida står det att läsa på sidan 7:
"Regeringen tillför 300 miljoner kronor per år under åren 2010-2014 - en fördubbling av dagens medel. De satsningar som redan bedrivs och är framgångsrika förstärks avsevärt. Fokus läggs på att undanröja informations- och kunskapsbrister. Det är viktigt att medvetandegöra bland hushåll och företag att det finns möjligheter att spara pengar, energi och miljö genom energieffektiviseringsåtgärder. "

Denna investering får man igen mångdubbelt, dels i minskad energiförbrukning och miljöpåverkan, dels minskade kostnader för en allt dyrare energi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar