torsdag 12 mars 2009

CO2 utsläpp blir dyrare

Är Alliansens utspel tillräckligt? I det senaste inlägget i debatten är man fokuserad på transportsektorn. Det talas lite om emissionerna från byggnader. Enligt UNEP kan energieffektiva fastigheter motsvara 3 Kyotoavtal.  Att klimatförändringarna är orsakade av människans aktiviteter är ställt utom tvivel. Connie Hedegaard, Danmarks klimat och energiminister sade i sitt inledningstal till den vetenskapliga klimatkonferensen som hölls på Bella Center 11 Mars att världens ledare måste lyckas enas om ett nytt globalt klimatavtal i december. Att fokusera på transportsektorn ligger förstås nära till hands, det är konkret. Att förstå att vårt dagliga beteende i byggnader påverkar klimatet är längre från medvetandet. Därför ska vi låta tekniken göra arbetet åt oss. Att släcka mötesrum när man lämnar de, att låta rum gå från komfortläge till ekonomiläge kan spara 20% av byuggnadens totala CO2 utsläpp kan skötas automatiskt. Det kostar lite mer initialt, men ger mer totalt över livcykeln på fastigheten, det kräver dock att vi som brukare ställer dessa krav på ägaren av fastigheten...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar