söndag 1 april 2012

Ecostruxure och gröna byggnader

Utvecklare, fastighetsägare med flera börjar mer och mer bli medvetna om hur god investering energieffektiviseringar är för att hjälpa till att uppnå finansiella, samhälleliga och miljömässiga mål - triple bottom line...samtidigt som man förbättrar inneklimat för ökad produktion och effektivitet.

Schneider Electrics svar på detta är Ecostruxure - en integrerad systemarkitektur för smart energihantering.
Ecostruxure levererar kombabilitet mellan nyckelsystem och aggregerad dataöverföring mellan fastighetssystem och affärsdata. Detta ger möjlighet att mäta och hantera energi i hela fastighetsbeståndet.

Och nej, det är inget aprilskämt; Schneider Electric har hjälpt kunder och samarbetspartners att uppnå inte bara enegieffektiva byggnader världen över, utan även koldioxidneutrala och nettoproducerande byggnader. Framöver kommer fastigheter och byggnader kunna lagra och producera energi!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar