måndag 16 april 2012

Rapport från Veckans affärer talar sitt tydliga språk

Veckans affärers rapport kring energi och energieffektivitet sätter fingret på det många i branchen är medvetna om: potentialen för energieffektivisering är enorm. Tyvärr visar också rapporten att många säger sig genomföra effektiviseringsprojekt, man har dock mindre koll på projektens finansiella och miljömässiga vinster.

Nedan ett utdrag ur rapporten:

Hinder för energieffektivisering - Majoriteten av de tillfrågade företagen har svårt att sätta en summa på vilken omfattning de skulle kunna spara genom att satsa på att minska sin energiförbrukning. Två andra stora hinder för att börja med energieffektiviseringsarbetet är att man upplever en brist på resurser att genomföra den initiala investering som det ofta krävs. Många av företagen upplever dessutom att de antingen inte vet var de ska börja eller helt och hållet saknar kompetens.


Läs hela rapporten här:
www.va.se/Global/Va/Hallbarhet/E-Prize2012/energirapport2012.pd
http://www.va.se/energi/naringslivetsenergirapport-321048

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar