söndag 9 oktober 2011

Humoristisk reklam med en ton av allvar

I dessa tider av ekonomisk nedgång, Steve Jobs alltför tidiga bortgång och dåligt spel av Sverige mot Finland i fotboll kan man behöve dra på smilbanden en aning. Renault lanserar sin elbilssatsning på ett genialt sätt, se video nedan.Gällande Renault kör man med parollen elbilar för alla, se svensk websida här. Inom en inte alltför avlägsen framtid bör man kunna ladda sin bil på lämpliga ställen i vårt avlånga land.
Schneider Electric har en lösning gällande laddning av elbilar som är certifierad "ZE Ready" av Renault , se länk här.


Gällande infrastrukturen kring elbilar pågår det en spännande utveckling som är mer och mer konsumentnära, man undrar om man väljer en elbil vid nästa bilbyte...för några år sedan var det orealistiskt med Spotifyliknande lösningar, och man gick fortfarande och köpte sina plastbitar i skivaffären, man kan undra om ett liknande paradigmskifte kommer ske gällande infrastruktur och drivmedel för transportmedel.
Steve Jobs storhet är odiskutabel för att föra teknik och människor närmare varandra. Vad få har berört i genmälet är Apples roll för att göra musiken tillgänglig via ipod/iphones och div mjukvaror. Man har tagit människors behov av enkel lyssning på musik på allvar. Fler teknikorienterade företag borde lära av den enkla pedagogiken man har använt för att visualisera relativt komplex teknik till Greta 67 år....

Hur gör man då något så komplext som klimathotet och det tilltagande energidilemmat tillgängligt och begripligt i vardagen? Vi vet att behovet av energi kommer att fördubblas till 2050 samtidigt som vi bör halvera våra utsläpp av växthusgaser med hälften för att undvika de värsta klimatscenariorna (heter det så i plural?:-), allt enligt IEA (International Energy Agency's rapporter.

I likhet med Christer i Ljungbergs Blogg tror jag att utvecklingen inte kommer att drivas enbart av offentliga institutioner, utan många företag har insett att det bästa sättet att skaffa sig framtida marknadsandelar och profit är att förändra sig, mot ett mer effektivt och resurssnålt scenario. Enligt IAE bör hälften av CO2 reduktionen från byggnader komma från energieffektiviseringar. Med ett antagande om stigande energipriser kommer de företag som bäst förvaltar energin och ser den som en ändlig råvara bli lönsammast. Se gärna tidigare inlägg kring energieffektivisering här . Ljungberg nämner att tex Skanska driver på utvecklingen av Europeiska direktivet för energieffektiva byggnader. För er som har missat att detta direktivet släpptes 22 Juni i år finns en länk här. Vid en enkel sökning på DN, DI, SVD, Sydsvenskan mfl medier märker man att intresset inte är så stort hos journalisterna...trots att detta borde vara av stort nyhetsvärde...kanske inte i klass med senaste idolutröstningen, men ändå...

Bakgrund

  • Nya beräkningar visar att EU inte kommer att nå målet att minska sin energiförbrukning med 20 procent till 2020
  • Därför förslår EU-kommissionen nu energibesparingsåtgärder för alla sektorer i ekonomin. De ska få EU på rätt väg mot 2020-målet igen. 

Vad direktivet innebär i korthet enligt pressreleasen är
  • Offentliga organ ska köpa energieffektiva byggnader, varor och tjänster och renovera tre procent av sina byggnader varje år för att drastiskt sänka energiförbrukningen.
  • Näringslivet väntas bli mer medvetet om olika sätt att spara energi – storföretagen ska göra energirevisioner vart tredje år.
  • Konsumenterna ska bli bättre på att styra sin energiförbrukning med hjälp av information från sina mätare och räkningar. 
  • Energibolagen ska uppmuntra sina kunder att sänka sin energiförbrukning genom att till exempel ersätta gamla uppvärmningssystem och tilläggsisolera sina bostäder. 


När Europaparlamentet och ministerrådet har antagit direktivförslaget har EU-länderna ett år på sig att införa det i sin lagstiftning.  Slutligen kan man kosta på sig att gratulera sina danska grannar till ett prestigefullt pris "European Energy Service Award 2011" som gick till en dansk kommun, Middelfart. Middelfart är inte ett internationellt gångbart namn.......men har har trots detta fått ett Europeiskt pris för sin energirenovering. Ur juruns motivering:


Partnerskabet mellem Schneider Electric Buildings Denmark og Middelfart Kommune vinder, fordi partnerskabets gennemtænkte forretningsmodel gavner begge parter økonomisk, samtidig med at parterne gennem energirenovering af deres bygninger bidrager til mindre CO2-udledning.
Länkar:
Elbilar och marknad i DN
Steve Jobs Hyllas världen över SVD
Så var matchen Sverige-Finland
Sydsvenskan Sverige Finland

Länkar saknas tråkigt nog till pressklipp om det nya Europeiska energidirektivet. Känner du till att det skrivits om detta, skicka länk till mattias.fredriksson@schneider-electric.com så läggs de upp..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar