onsdag 26 oktober 2011

Dagens klimatförändringar är unika i jordens historia - Lunds universitet

Nyligen publicerade professor Svante Björck vid Lunds Universitet en studie i tidskriften Climate Research kring att det inte går att hitta några naturliga förklaringar till dagens klimatförändringar.

Den skrämmande slutsatsen som dras är att det är människans utsläpp av växthusgaser som förorsakar den samtidiga effekten på global nivå.


Läs mer här:
Dagens klimatförändringar är unika i jordens historia - Lunds universitet

Länk Skånska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar